• Главная
 • Міська рада
 • Рішення №109 від 27 січня 2016 року “Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч”

Рішення №109 від 27 січня 2016 року “Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ята  сесія                                                                                                VІІ скликання

від 27 січня 2016 року                    № 109

Про затвердження Порядку пайової  участі
замовників у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури м. Овруч

З метою залучення інвестицій, створення привабливого клімату для утворення нових робочих місць, розширення будівництва та на виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст.ст. 26, 59, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча (додаток № 1).
 2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча               (додаток № 2).
 3. Затвердити Положення «Про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч» (додаток № 3).
 4. Заступнику міського голови Зубрійчук Т.І. відкрити відповідний рахунок для зарахування коштів та проводити фінансування головних розпорядників згідно з Положенням про цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруча.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій та на  першого заступника міського голови Дяченка А.М.
 6. Визнати таким, що втратило чинність рішення чотирнадцятої сесії VI скликання Овруцької міської ради від 05.01.2012 року № 8 «Про затвердження Порядку пайової  участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч” з усіма додатками до нього.

Міський голова                                                                                       І.Я. Коруд

 

ДОДАТОК № 1

до рішення 5-ої сесії міської ради VІІ скликання

від 27.01.2016 року № 109

Порядок
пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Овруча

 1. Загальні положення

1.1.Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча (далі – Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча та визначає:

– коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча;

– об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча;

– розмір пайової участі.

1.2. Порядок діє на всій території міста Овруча і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій, незалежно від форми власності і відомчої підпорядкованості.

 1. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:

 – будівництво – спорудження нового об’єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення;

 – об’єкт будівництва – об’єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;

 – замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва;

 – пайова участь – кошти, що вносяться замовниками до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури міста Овруча  (далі – Фонд ) у відповідності з цим Порядком;

 – Фонд – міський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча, створений з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів, направлених на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча;

 – договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником та міською радою (міським головою від імені міської ради), з метою участі замовників у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

 – інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування міста;

 – соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

 – інженерні мережі – сукупність  енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

 – уповноважений орган – виконавчий орган Овруцької міської ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників  про укладення договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, готувати відповідні договори для укладання від імені міської ради та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів.

 1. Порядок залучення і використання пайової участі

3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території міста, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча (далі – інфраструктура міста), крім випадків, передбачених пунктом 3.5. цього Порядку.

 3.2. Замовники залучаються до участі у розвитку інфраструктури міста  на підставі договору про пайову участь.

 3.3. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури міста полягає у відрахуванні замовником, до прийняття об’єкта в експлуатацію, коштів (без урахування ПДВ) до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча в порядку та у розмірі, встановленому цим Порядком, для створення і розвитку інфраструктури міста Овруча.

 3.4. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інфраструктури міста згідно з Положенням про Фонд.

 3.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури міста не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

– об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

– будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

 – будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

 – індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

 – об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

–  об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

 – об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

 –  об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.

 1. Розмір пайової участі

4.1. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, встановлений міською радою, не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного діючим законодавством України.

 4.2. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча встановлюється для об’єктів будівництва:

– виробничого призначення промислових підприємств – 1%;

–  комерційного (торгівельного) призначення –  3%;

– призначенням яких є розміщення фінансових і страхових компаній, нотаріальних контор, агенств нерухомості   – 10%;

 • призначенням яких є розміщення кафе, ресторанів інших закладів громадського

харчування – 3%;

– призначенням яких є розміщення готелів, мотелів, перукарень, ательє з пошиву одягу, лазень, саун, хімчисток – 2%;

–  житлові будинки – 1%;

–  будівлі АЗС всіх  типів  – 5 %

–  що не ввійшли до зазначеного переліку – 5%.

4.3. Розмір пайової участі у розвитку  інфраструктури міста визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації уповноваженим органом звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

4.4. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста визначається у договорі (відповідно до встановленого цим Порядком розміру пайової участі), укладеному із міською радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4.5. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень, а величина пайової участі – з урахуванням відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд.

4.6. У випадку  внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста для всіх об’єктів на території міста Овруча встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого законодавством для відповідних об’єктів.

 1. Договір про пайову участь

5.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури міста здійснюється на підставі договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча  (далі – договір про пайову участь), який укладається між міською радою та замовником.

5.2. Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації  уповноваженим органом звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

5.3. Договір про пайову участь від імені міської ради підписує міський голова.

5.4. Істотними умовами договору про пайову участь є:

– розмір пайової участі;

– терміни (графік) оплати пайової участі;

– відповідальність сторін.

5.5. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

5.6. Розрахунок величини пайової участі, належного замовником до оплати у відповідності з цим Порядком, проводиться уповноваженим органом не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

 5.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста перераховуються замовником у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок, зазначений у договорі про пайову участь, та сплачується в повному обсязі до прийняття об’єкта в експлуатацію єдиним платежем. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватися у вигляді надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

 5.8. Договором може бути визначена можливість сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста частинами лише у разі прийняття міською радою відповідного  рішення, для чого замовник має звернутися із відповідною заявою на ім’я міського голови. У такому випадку кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста сплачуються частинами за графіком, про що укладається відповідна додаткова угода.

 5.9.Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста перераховуються у терміни, встановлені договором про пайову участь, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.10. Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста. Підставою для відстрочення є відповідна заява замовника, подана не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання терміну сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста, на ім’я міського голови, у якій має міститись інформація про суму, термін відстрочення та причину неможливості сплати у визначений договором про пайову участь термін. Рішення про відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста приймається міською радою, про що укладається відповідна додаткова угода з визначенням терміну сплати.

5.11. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

5.12. У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, Овруцька міська рада приймає рішення щодо можливості відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста, що підтверджується відповідним висновком уповноваженого органу.

 • Довідка про повну сплату пайової участі видається замовнику Овруцькою міською радою виключно після остаточного розрахунку по укладених договорах про пайову участь.
 1. Заключні положення

6.1. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста, передбаченої договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

6.2. Розмір несплаченої частки пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку.

6.3. Контроль за своєчасним укладанням договорів про пайову участь та виконанням умов діючих договорів здійснюється уповноваженим органом шляхом перевірки фактичного стану будівництва об’єктів та наявності у замовника повного пакету документів згідно з діючим законодавством.

6.4. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для непродовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у замовника, для будівництва об’єкта.

 • Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження, дія його положень поширюється на всі об’єкти на території міста, будівництво яких розпочато, але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію на підставі декларації про готовність об’єкта до експлуатації або акту готовності об’єкта до експлуатації . Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури міста, вирішуються у судовому порядку.

 

Секретар ради                                                                                 М.В. Чичирко

 

ДОДАТОК № 2

до рішення 5-ої сесії міської ради VІІ скликання

від 27.01.2016 року № 109

Типовий договір
про пайову участь у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

міста Овруча

   м. Овруч                                                                               “__”_____________20__р.

 

Овруцька міська рада, в особі міського голови __________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Овруцької міської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча» від ___ № ___, надалі «Сторона 1», з однієї сторони та замовник -________________________, в особі ______________________________________________________________________________,

(повна назва організації)                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові )

що діє на підставі _______________________________, надалі «Сторона 2», з іншої

(зазначення повноважень)

сторони, які надалі іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про наступне:

 1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до даного Договору Сторона 2 здійснює пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруча шляхом перерахування коштів  до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Овруча (далі – Фонд), а Сторона 1 приймає дані кошти на окремий рахунок.

 1. Зобов’язання Сторін

2.1. Сторона 1 зобов’язується:

2.1.1. Виконати розрахунок розміру пайової участі, належної до оплати замовником у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням міської ради від ___ № ___.

2.1.2. Забезпечити видачу довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до Фонду.

 2.1.3.Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва Сторони 2 відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

 2.2. Сторона 2 зобов’язується:

 2.2.1.Здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил.

 2.2.2.Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста до Фонду не пізніше “___”___________20__р. до прийняття об’єкта в експлуатацію в сумі _______________________________________________________________грн.

 (сума прописом)

на розрахунковий рахунок № _________ у ______________________________

(назва банку)

 2.2.3.Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою  до введення об’єкта в експлуатацію.

 2.2.4.Дотримуватися під час будівництва вимог проекту організації будівництва та Правил благоустрою і утримання території м. Овруча.

 1. Права Сторін

3.1. Сторона 1 має право:

 – вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

 – здійснювати перевірки додержання Стороною 2 умов цього Договору;

– вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

3.2. Сторона 2 має право:

 – реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм і правил на території міста, відведеній для будівництва;

 – вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань за цим Договором, а також чинного законодавства з питань пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.4. Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.

 1. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно  до закону, цього Договору та Порядку, затвердженого рішенням міської ради від ___ № ___.

 4.2. За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі Сторона 2 сплачує пеню у розмірі 0,5 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

5.Інші умови

5.1. Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди (договору про зміни), що буде невід’ємною частиною цього Договору. Згодою або запереченням Сторони 1 на внесення змін та/або доповнень до цього Договору на пропозицію Сторони 2 є відповідне рішення міської ради, прийняте в установленому законом порядку.

 5.2. Всі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, вирішуються  у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

5.3.  Даний Договір не може бути розірвано в односторонньому порядку.

 5.4. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених діючим законодавством.

 5.5. Даний Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

5.6. Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

 1. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін
Сторона 1Сторона 2
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 1. Підписи Сторін
Сторона 1Сторона 2
____________________________________________________________________________________
М.П.М.П.

 

Секретар ради                                                                        М.В. Чичирко

ДОДАТОК № 3

до рішення 5-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 27.01.2016 року № 109

 

Положення
про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч
 1. Загальні положення

1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч (далі – Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч.

1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного  пункту.

 Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються у міському бюджеті на відповідний бюджетний період з урахуванням вимог абз.1 п.1.2 цього Положення.

 1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчий орган Овруцької міської ради, визначений рішенням про міський бюджет на відповідний бюджетний рік.

 1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

 1.4.1. замовник – фізична або  юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;

 1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч;

 1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

 1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.

 1.5. Апарат виконавчого комітету Овруцької міської ради веде облік договорів, про які йде мова у п.2.1. Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч, в тому числі облік грошових коштів, що надходять до міського бюджету від замовників відповідно до вказаних договорів, та контролює виконання договорів замовниками.

 1. Джерела формування Цільового фонду

 2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

 1. Використання коштів Цільового фонду

 3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Овруч.

 3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються Овруцькою міською радою у міському бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

 1. Звітність про формування та використання Цільового фонду

 4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється  постійною комісією міської ради  з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій  та першим заступником Овруцького міського голови.

4.2. Звіти про надходження та використання коштів Цільового фонду подаються на розгляд та затвердження Овруцької міської ради щоквартально разом із звітами про виконання міського бюджету.

 

 

Секретар ради                                                            М.В. Чичирко

 

 

  Завантажити документ
 • 04.08.2017
 • 84 просмотра

Атрибуты

тест http://ovruch.in.ua/2017/04/03/rishennya-109-vid-27-sichnya-2016-roku-pro-zatverdzhennya-poryadku-pajovoyi-uchasti-zamovnykiv-u-rozvytku-inzhenerno-transportnoyi-ta-sotsialnoyi-infrastruktury-m-ovruch/

Добавить комментарий

Имя
E-mail
Телефон
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*