Податкова інформує: Декларування доходів громадян у 2024 році

<h1 style="margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight:bold"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"><img alt="" src="https://rada.info/upload/users_files/04053370/f8f7d2010a3bb6bae2238beda5209be4.png" style="float: left; width: 250px; height: 153px;" />Податкова інформує: Декларування доходів громадян у 2024 році</span></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">З початку 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2023 року. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи (далі &ndash; декларація): </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- особисто або уповноваженою особою; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- засобами електронного зв&rsquo;язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України &laquo;Про електронні документи та електронний документообіг&raquo; та &laquo;Про електронні довірчі послуги&raquo;. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">З метою підвищення рівня добровільності декларування доходів громадян та для зручності при поданні декларації в Електронному кабінеті платника створено електронний сервіс &laquo;Податкова декларація про майновий стан і доходи&raquo;, який надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Електронний сервіс &laquo;Податкова декларація про майновий стан і доходи&raquo;&nbsp; дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Часткове автоматичне предзаповнення декларації здійснюється на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб &ndash; платників податку, та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Використання цього електронного сервісу: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- скорочує час і витрати при поданні податкової декларації; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- мінімізує помилки при заповненні декларації; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- надає можливість подання копій первинних документів як додаток до податкової декларації в онлайн-режимі. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Слід зазначити, що протягом 2023 року подали декларації в електронній формі через електронний сервіс &laquo;Податкова декларація про майновий стан і доходи&raquo; 55,6 відс. громадян з загальної кількості громадян, які декларували доходи. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Граничні строки подання декларації: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">фізичні особи &ndash; підприємці</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), <strong>фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, &nbsp;та громадяни</strong> &ndash; <strong>до 01 травня року, наступного за звітним;</strong></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><em><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ст. 49 Кодексу).</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><em><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Важливо! За умови якщо у платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені згідно зі ст. 13 Кодексу, то відповідно до п. п. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 Кодексу такий платник зобов&rsquo;язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації&nbsp; </span></em><strong><i><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">до 31 грудня року</span></i></strong><em><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">, наступного за звітним.</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">фізичні особи &ndash; підприємці</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) <strong>у разі припинення підприємницької діяльності &ndash; протягом 20 календарних днів</strong> місяця наступного за календарним місяцем, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи &ndash; підприємця за її рішенням. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><em><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Важливо!У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи &ndash; підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">резиденти,</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, &ndash; <strong>не пізніше60 календарних днів</strong>, що передують виїзду; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">фізичні особи, у яких є право на податкову знижку,&ndash;до 31 грудня</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> (включно) року, наступного за звітним. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Випадки, за яких платники податків зобов&rsquo;язані самостійно обчислити суму податку (збору), що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного податкового року шляхом подання до податкового органу декларації, встановлені розділом IV Податкового кодексу України (далі &ndash; Кодекс). До таких випадків відносяться:</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- отримання окремих видів доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування (п. п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- отримання доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п. п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- іноземні доходи (п. п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкову декларацію також зобов&rsquo;язані подавати: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- платники податку &ndash; резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Кодексу). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Випадки, за яких подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, відповідно до п. 179.2 ст. 179 Кодексу.</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Це стосується платників, які отримали: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до Кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">- доходи у вигляді об&#39;єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст. 174 Кодексу. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Також податкова декларація не подається у випадках, прямо передбачених Кодексом. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">У разі якщо платник податку зобов&#39;язаний подавати податкову декларацію відповідно до інших положень Кодексу, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ст. 179 Кодексу. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><b><i><u><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Інформація ІІ</span></u></i></b></span></span></p> <h1 style="margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight:bold"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкова інформує:Щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</span></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об&rsquo;єктів житлової та нежитлової нерухомості. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">За об&rsquo;єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує для квартир &ndash; &nbsp;60 кв. метрів, житлових будинків &ndash; 120 кв. метрів, різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, &ndash; 180 кв. метрів. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Базою оподаткування є загальна площа об&rsquo;єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування в залежності від типу об&rsquo;єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на &nbsp;1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 кв. метр. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Оскільки у 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, то ставка податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати, встановленої на 01.01.2023, яка складала 6&nbsp;700 гривень (таким чином, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати <strong><u>100,5 грн</u></strong> (6 700 * 1,5 &nbsp;відс.). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Отже, сума податку залежить від ставки податку, встановленої відповідною місцевою радою за місцезнаходженням кожного об&rsquo;єкта нерухомості та загальної площі таких об&rsquo;єктів. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Так, наприклад у фізичної особи перебуває у власності квартира у м. Києві загальною площею 65 метрів квадратних. Сума податку розраховується як добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 кв. м, та ставки податку, яка складає 1,5 відсотка (100,5 грн за метр квадратний). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Розрахунок суми податку: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">(65-60) * 100,5 = 502</span><em><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">,5 гривень.</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><em><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Довідково. За наявності у власності платника податку об&rsquo;єкта (об&rsquo;єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об&rsquo;єкт житлової нерухомості (його частку).</span></em></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку, обчисленого згідно з нормами Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об&#39;єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкове зобов&rsquo;язання з податку сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Також платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">об&rsquo;єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">розміру загальної площі об&rsquo;єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">права на користування пільгою зі сплати податку; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">розміру ставки податку; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">нарахованої суми податку. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів і даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, контролюючий орган за своєю податковою адресою платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><b><i><u><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Інформація ІІІ</span></u></i></b></span></span></p> <h1 style="margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight:bold"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкова інформує: Отримання відомостей про доходи у смартфоні</span></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Отримати відомості про доходи стало ще простіше та зручніше. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Завантажуй в </span><a href="https://apps.apple.com/ua/app/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/id6450752527?l=uk" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-size:14.0pt">AppStore</span></a><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">/<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=my.tax.gov.ua" style="color:blue; text-decoration:underline">GooglePlay</a> мобільний застосунок &laquo;Моя податкова&raquo;, ідентифікуйся онлайн з використанням КЕП або хмарного підпису. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">У розділі &laquo;Послуги&raquo; обирай &laquo;Отримати відомості про суми виплачених доходів&raquo; вказуй необхідний період* та отримуй результат за 5 хвилин. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Крім того нагадуємо, що швидко отримати відомості про доходи можна у меню &laquo;ЕК для громадян&raquo; приватної частини Електронного кабінету. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Цінуй свій час та приєднуйся. </span></span></span></p> <h5 style="text-align:justify; margin:2pt 0cm 0.0001pt"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Calibri Light&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:#2e74b5"><span style="font-weight:normal"><em><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">*Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються починаючи з 1 кварталу 1998 року за будь-які п&rsquo;ять років (по квартально), з 1 кварталу 2021 року поквартально в розрізі місяців із зазначенням номера кварталу та місяця, відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 50 днів після його закінчення.</span></em></span></span></span></span></h5> <h1 style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight:bold"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Відео за покликанням: </span><a href="https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/743998.html" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-size:14.0pt">https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/743998.html</span></a></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><b><i><u><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Інформація </span></u></i></b><b><i><u><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt">IV</span></u></i></b></span></span></p> <h1 style="margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight:bold"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкова інформує: До уваги платників екологічного податку!</span></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">ДПС інформує, що платники екологічного податку мають не пізніше 9&nbsp;лютого 2024&nbsp;року подати податкову декларацію екологічного податку за 4&nbsp;квартал 2023&nbsp;року. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкова декларація екологічного податку подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №&nbsp;1052/27497, зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від&nbsp;07.09.2023 №&nbsp;488, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25&nbsp;вересня 2023 року за №&nbsp;1666/40722 (далі &ndash; Декларація). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">При цьому звертаємо увагу, що </span><a href="https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/78574.html" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-size:14.0pt">наказом Міністерства фінансів України від&nbsp;07.09.2023 №&nbsp;488 &laquo;Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку&raquo;</span></a><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> спрощено форму Декларації, з якої виключено рядки 8 додатків до неї та відповідні примітки, які пов&rsquo;язані з обчисленням та декларуванням пені. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Інформація про зміну форми Декларації розміщено 10 листопада 2023 року на вебпорталі ДПС у розділі: Головна/Законодавство/Податкове законодавство/Накази/Наказ Міністерства фінансів України від&nbsp;07.09.2023 №&nbsp;488 &laquo;Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку&raquo;. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Електронна форма чинної Декларації доступна для скачування на вебпорталі ДПС у розділі: Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів/Інші податки (код форми J&nbsp;0302006 для юридичних осіб та F&nbsp;0302006 для фізичних осіб). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Також форма Декларації наявна для заповнення в Електронному кабінеті платника. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><b><i><u><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Інформація </span></u></i></b><b><i><u><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt">V</span></u></i></b></span></span></p> <h1 style="margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight:bold"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкова інформує:Хто повинен подавати декларацію про майновий стан і доходи?</span></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">З 1 січня 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу України (далі &ndash; Кодекс) подати декларацію про майновий стан і доходи та задекларувати отримані доходи зобовʼязані платники, які отримували: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">окремі види доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнені від оподаткування</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> (п.&nbsp;п. 168.1.3 п.&nbsp;168.1 ст. 168 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">доходи від особи, яка не є податковим агентом</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів)) (п.&nbsp;п. 168.2.1 п.168.2 ст. 168 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">іноземні доходи</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">&nbsp; (п.&nbsp;п. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодексу). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">доходи від підприємницької діяльності</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">доходи від здійснення незалежної професійної діяльності</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt"> (ст. 178 Кодексу). </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Також зобов&rsquo;язані подати декларації: </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">іноземці, які за результатами звітного року набули статус у резидента України</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">, які мають відобразити у податковій декларації доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 Кодексу); </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">платники податку &ndash; резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання</span></strong><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 Кодексу).&nbsp; </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Подати податкову декларацію також мають право громадяни для отримання податкової знижки. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><b><i><u><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Інформація </span></u></i></b><b><i><u><span lang="EN-US" style="font-size:14.0pt">VI</span></u></i></b></span></span></p> <h1 style="margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:24pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight:bold"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Податкова інформує:Запрацювала електронна черга. Як можна записатися на прийом в ЦОП?</span></span></span></span></h1> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Державна податкова служба України продовжує перетворення на цифровий сервісний орган. Внаслідок оновлення і модернізації програмно-апаратного комплексу Контакт-центру ДПС запроваджено дистанційний запис для отримання послуг у Центрах обслуговування платників (далі &ndash; ЦОП) &ndash; електронну чергу. </span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:0cm; margin-left:0cm"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span lang="UK" style="font-size:14.0pt">Платники податків Житомирщини мають можливість звернутись до Контакт-центру ДПС, щоб здійснити попередній запис, обрати необхідну адміністративну послугу та визначити зручні дату і час візиту, не витрачаючи зайвого часу на очікування в черзі. </span></span></span></p>

Источник: https://ovrucka-gromada.gov.ua/news/1707664911/

  • 07.02.2024
  • 9 просмотров