• Главная
 • Міська рада
 • Проект “ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2025 роки”

Проект “ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2025 роки”

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2021-2025 роки

З М І С Т

Паспорт програми розвитку освіти, культури і туризму Овруцької міської ради на 2021-2025 роки

Розділ 1. Освіта

 1. 1. Загальна середня освіта
 2. Дошкільна освіта
 3. Позашкільна освіта

4. Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами

5. Шкільний автобус

6. Основні заходи по виконанню

7. Національно-патріотичне виховання

8. Робота з обдарованою молоддю

Розділ 2. Культура, мистецтво, туризм

2.1. Основні заходи по виконанню:

1. Збереження культурної спадщини, розвиток музейної справи

2. Художньо-естетичне виховання та освіта

3. Розвиток бібліотечної справи

4. Розвиток культурно-дозвіллєвої діяльністі

 1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури

Розділ 3. Фінансування Програми

Розділ 4. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми

П А С П О Р Т

Програми розвитку освіти, культури і туризму Овруцької міської ради на 2021-2025 роки

Ініціатор розроблення та відповідальний виконавець Програми: Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.

Учасники Програми: структурні підрозділи Овруцької міської ради; старостинські округи.

Термін реалізації Програми – 2021-2025 роки.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: обласний, субвенція з державного бюджету, місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: у межах кошторисних призначень.

Мета Програми: необхідність створення в громаді поступального та цілеспрямованого розвитку сфери освіти, культури та туризму, подальше удосконалення гуманітарної складової середовища Овруцької міської ради об’єднаної територіальної громади, в якому будуть забезпечені оптимальні умови для розвитку інтелектуального, культурного, освітнього потенціалу особистості, суспільства в цілому.

Значне і особливе місце в сфері життєдіяльності Овруцької міської ОТГ займає галузь освіти.

Розвиток освітянської галузі у нинішніх умовах передбачає рішуче оновлення в організації освітнього процесу, наповнення його новим змістом, вихід на якісно нові параметри та стандарти функціональної підготовки індивідуумів, здатних адекватно реагувати на стрімкі й далеко непрості виклики сьогодення, самостійно вирішувати назрілі проблеми і, зрештою, забезпечити прогресивний поступ людської цивілізації у ХХІ столітті. У сучасному розумінні мова йде про нагальну необхідність формування моделі учня нового типу, всебічно озброєного основами знань, з чіткими світоглядними орієнтирами, широким соціальним мисленням, науковим баченням загальної картини світу.

Очікувані результати:

– створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в Овруцькій міській ОТГ відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави;

– значне покращення стану забезпечення закладів освіти навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійними системами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності в закладах освіти і культури;

– забезпечення гарантованого, надійного, безперебійного підвезення дітей та вчителів до закладів освіти та в зворотному напрямку шкільними автобусами;

– оптимізація мережі закладів гуманітарної сфери відповідно до потреб населення;

– виявлення, розвиток здібностей та підтримка обдарованої молоді;

– організація перепідготовки педагогічних працівників з урахуванням вимог цифровізації життєдіяльності суспільства;

– зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації

оздоровлення та відпочинку;

– розвиток закладів освіти, культури і мистецтва, музеїв, створення і розвиток якісного

туристичного продукту;

– формування світоглядної потреби молоді в здоровому способі життя;

– створення рівних умов та можливостей для всіх громадян займатися фізичною культурою та спортом.

Розділ 1. Освіта

Мережа закладів освіти Овруцької ОТГ станом на 01 вересня 2020-2021 навчального року має таку структуру:

 1. Загальна середня освіта

По закладах загальної середньої освіти, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на самостійному бухгалтерському обслуговуванні та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (освітньої субвенції) і міського бюджету (утримання):

всього закладів загальної середньої освіти – 19, в тому числі:

а) закладів загальної середньої освіти I-III ступенів – 9, в т.ч.:

опорних закладів освіти – 5:

– ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» – 131 учень -11 класів;

– ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» – 177 учнів – 11 класів;

– ОЗО «Овруцька гімназія ім. А.Малишка» – 530 учнів – 29 класів;

– ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» – 849 учень – 38 класів;

– ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» – 565 учнів -27 класів;

закладів загальної середньої освіти (самостійних) – 6:

– Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 3 -363 учні – 19 класів;

– Кирданівський ЗЗСО I-III ступенів – 142 учні – 11 класів;

– Норинський ЗЗСО I-III ступенів – 154 учні – 11 класів;

– Шоломківський ЗЗСО I-III ступенів – 185 учнів 11 класів;

– Великофоснянський ЗЗСО I-II ступенів – 118 учнів – 9 класів;

– Піщаницький ЗЗСО I-II ступенів – 80 учнів – 9 класів;

б) шкіл-філій – 8:

– Великохайчанська філія I-II ступенів ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» – 74 учні – 9 класів;

– Хлуплянська філія I-II ступенів ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» – 13 учнів – 2 класи;

– Слобідська філія I-II ступенів ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» – 6 учнів – 0 класів

– Невгодівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка»-35 учнів – 4 класи;

– Гошівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1»-53 учні – 7 класів;

– Черепинська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» – 20 учнів – 2 класи;

– Великочернігівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4»- 47 учнів – 6 класів;

– Раківщинська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» -77 учнів – 8 класів.

За статистичною звітністю 2020-2021 навчального року кількість учнів становить 3618 (в 2019-2020 н.р. – 3609) при проектній потужності закладів 7436 місць. Зменшення кількості учнів спостерігається в Хлуплянській, Великочернігівській, Гошівської філії.

Кількість класів по всіх закладах загальної середньої освіти зменшилась і становить 224 (в 2019-2020 н.р. – 229); в них навчається 3618 учнів. Середня наповнюваність класів становить 16,1 учня (в 2019-2020 н.р. – 15,7). Груп продовженого дня – 35, в них навчаються 1050 учнів.

При опорних закладах освіти функціонують такі малочисельні філії І-ІІ ступенів, де навчається менше 40 учнів: Невгодівська – 35 учнів, Хлуплянська – 13 учнів, Черепинська – 20 учнів, Слобідська – 6 учнів; менше 100 учнів – Великохайчанська – 74 учні, Гошівська – 53 учні, Великочернігівська – 47 учнів, Раківщинська – 77 учнів.

В закладах загальної середньої освіти ОТГ 38 учнів навчається за індивідуальною формою навчання так як в класах менше 5 учнів.

Враховуючи специфіку діяльності освітньої галузі Овруцької ОТГ, інфраструктуру освітніх закладів потреба у підвозі дітей та працівників збільшилась і становить на початок 2020-2021 навчального року – 1190 учні та 165 педагогічних працівників до 11 закладів загальної середньої освіти та 8 філій.

В закладах загальної середньої освіти працює – 548 педпрацівників, в закладах позашкільної освіти – 56 педпрацівників, а в закладах дошкільної освіти – 101 педпрацівник.

До початку 2020-2021 навчального року проведено поточні ремонти в усіх закладах освіти.

В ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1», ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» та ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка облаштовано по 5 навчальних кабінетів на умовах спів фінансування з обласного та міського бюджетів.

Закладами освіти за програмою Нової української школи забезпечуються щорічно новими шкільними меблями.

Завершено роботи по капітальному ремонту покрівлі ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів».

Проведено заміну димохідних труб в Кирданівському ЗЗСO I-III ступенів та в ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» .

Виконані роботи по підключенню Великофоснянського ЗДО до водогону питної води з Великофоснняського ЗЗСО I-II ступенів.

Проведено реконструкцію системи газопостачання Овруцької центральної бібліотеки із встановленням комерційного вузла обліку газу.

Введено в експлуатацію після реконструкції спортивний майданчик в ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1».

Збудовано спортивний майданчик в Кирданівському ЗЗСО I-III ступенів.

Розпочато будівництво спортивного майданчика для учнів початкових класів Овруцького ЗЗСО I-III ступенів № 3.

Проведено капітальний ремонт шкільного харчоблоку із заміною технологічного обладнання в ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1».

На 2021 рік планується:

– подальша оптимізація мережі закладів освіти, які ввійдуть до складу ОТГ, шляхом реорганізації;

– збільшення середньої наповнюваності класів у закладах загальної середньої освіти;

– зменшення кількості учнів, які навчаються на індивідуальному навчанні (педагогічний патронаж);

– вдосконалення графіків маршрутів руху шкільних автобусів для підвезення учнів (вихованців) та медпрацівників до закладаів освіти.

 1. Дошкільна освіта

По закладах дошкільної освіти, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на самостійному бухгалтерському обслуговуванні та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету:

всього закладів дошкільної освіти – 16, в тому числі:

– Овруцький ЗДО № 1 – 200 дітей – 9 груп;

– Овруцький ЗДО № 4 – 86 дітей – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 5 –84 дитини – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 6 – 88 дітей – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 8 – 67 дітей – 3 групи;

– Овруцький ЗДО № 10 – 64 дитини – 3 групи;

– Бондарівський ЗДО +група В.Хайча – 55 дітей – 3 групи;

– Великочернігівський ЗДО – 18 дітей – 1 група;

– Великофоснянський ЗДО – 20 дітей – 1 група;

– Зарічанський ЗДО – 29 дітей – 2 групи;

– Кирданівський ЗДО – 41 дитина – 2 групи;

– Норинський ЗДО – 30 дітей – 2 групи;

– Піщаницький ЗДО – 22 дитини – 1 група;

– Покалівський ЗДО – 25 дітей – 1 група;

– Черепинський ЗДО – 7 дітей – 1група;

– Шоломківський ЗДО + група с.Слобода-Шоломківська – 31 дитина – 2 групи.

Для учнів, дітей дошкільного віку та педагогічних працівників підвіз забезпечується 11 шкільними автобусами, половина з яких експлуатується вже багато років, що вимагає частого їх ремонту, а в найближчий час – заміни та поновлення цього автотранспорту.

 1. 3. Позашкільна освіта

По закладах позашкільної освіти:

а) що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на бухгалтерському обслуговуванні централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету – 4:

– Овруцька Мала академія народних мистецтв та ремесел – 113 дітей;

– Центр дитячої та юнацької творчості – 438 дітей;

– Овруцька дитяча музична школа – 182 дитини;

– Овруцька дитяча художня школа – 80 дітей.

4) кількість міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на бухгалтерському обслуговуванні централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету, а саме:

– Острівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 (з ліцензованим обсягом учнів – 49 дітей.

В 2020 році проведено значний обсяг ремонтних робіт приміщень в Овруцькій дитячій музичній школі, Овруцькій дитячо-юнацькій спортивній школі, що значно покращило умови для здійснення освітнього процесу.

4. Інклюзивна освіта дітей з особливими освітніми потребами

Завдання :

– забезпечувати раннє виявлення, психолого-педагогічне вивчення та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;

– поновлювати банк даних на дітей з особливими освітніми потребами;

– здійснювати навчально-методичний супровід корекційно-розвивального навчання;

– упроваджувати комп’ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології;

– сприяти підготовці педагогічних працівників закладів освіти для роботи з дітьми, які

мають особливі освітні потреби;

– забезпечити в закладах освіти належні соціально-психологічні та організаційно

педагогічні умови для навчання, розвитку, адаптації в суспільстві та підготовки до трудової діяльності дітей з особливостями психофізичного розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

– пропагувати та популяризувати культуру здорового способу життя;

– поширювати інклюзивну модель освіти в систему діяльності закладів освіти громади.

Очікувані результати:

– забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо рівного доступу до якісної

освіти;

– удосконалення системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які

перебувають у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях;

– поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення

належних умов функціонування навчальних кабінетів практичних психологів та соціальних педагогів у закладах освіти для організації роботи дітей з особливими освітніми потребами;

– створення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації

та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями.

5. Шкільний автобус

Завдання:

– забезпечення прав громадян на доступність здобуття освіти шляхом організації

безперебійного, безпечного, безоплатного перевезення здобувачів освіти закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, педагогічних працівників, які мешкають за межами пішохідної доступності до закладів освіти і додому;

 • підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників на олімпіади, турніри,

конкурси, гуртки, спортивні змагання, конкурси фахової майстерності, до пунктів тестування, за маршрутами навчальних туристичних екскурсій;

– придбання шкільного автобуса для забезпечення регулярного перевезення учасників освітнього процесу;

– вирішення питань матеріально-технічного, кадрового забезпечення транспортних

перевезень автобусами;

– забезпечення місць постійного зберігання автобусів;

– врегулювання питань організації випуску на лінію та безпечної експлуатації

транспортних засобів;

– розроблення та затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів відповідно до

діючого порядку;

– організація режиму роботи закладів освіти з врахуванням графіка підвезення дітей;

Очікувані результати:

– забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;

– досягнення позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського

населення;

– наявність необхідної кількості шкільних автобусів;

– створення оптимальної мережі закладів освіти у сільській місцевості;

– створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти.

Основні заходи:

№№

з/п

Назва заходів Відпові-дальні

за

вико-

нання

Термін

вико

нання

Джерела фінансування Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.
1. Забезпечення безперебійного, безпечного, безоплатного перевезення здобувачів освіти закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спеціальної освіти, інших закладів освіти, культури та спорту, педагогічних і інших працівників цих закладів, які мешкають за межами пішохідної доступності до закладів освіти та в зворотному напрямку Відділ з гумані-тарних питань Овруцької міської ради, Овруцька міська рада 2021-2025

роки

Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень)
2. Забезпечення підвезення здобувачів освіти та педагогічних працівників на олімпіади, турніри, конкурси, гуртки, спортивні змагання, захист науково-дослідницьких робіт, конкурси фахової майстерності, до пунктів тестування, за маршрутами навчально-туристичних екскурсій тощо Відділ з гумані-тарних питань Овруцької міської ради, Овруцька міська рада 2021-2025

роки

Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень)
3. Придбання 2-х шкільних автобуса Відділ з гумані-тарних питань Овруцької міської ради, Овруцька міська рада 2021, 2022 роки Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей (кошторисних призначень)
 1. Основні заходи по виконанню

Заклади загальної середньої освіти

№№

п/п

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис.грн.)

Всого (тис.грн.)
субвенція з державного бюджету обласний бюджет місцевий бюджет інші джерела фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Капітальний ремонт:              
     – тепломережі ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» ОЗО «Бондарівський

ЗЗСО I-III ступенів»

Відділ з гуманітарних питань

2023 0.0 0.0 0.0 0.0 В межах кошторис. признач.
     – покрівлі ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4» (старий корпус) Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 4

Відділ з гуманітарних питань

2021 0,0 0,0 1400.00 0,0 1400,00
     – покрівлі основного корпусу ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» (2 черга) ОЗО «Бондарівський

ЗЗСО I-III ступенів»

Відділ з гуманітарних питань

2022 0,0 0,0 0.0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – покрівлі Шоломківського ЗЗСО I-III ступенів Шоломківський

ЗЗСО I-III ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – (благоустрій території) ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1» ОЗО «Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 1»

Відділ з гуманітарних питань

2023 0,0 0.0 0.0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – коридорів навчальних корпусів ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1» ОЗО «Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 1»

Відділ з гуманітарних питань

2023 0,0 0,0 1100.0 0,0 1100.0
     – приміщень (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1» ОЗО «Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 1»

Відділ з гуманітарних питань

2021 14746,344 0,0 3686,586 0,0 18432,930
     – (термосанація) Овруцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3

 

Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2021 0.0 6212,0 0.0 0.0 6212,0
     – (термоса нація) Кирданівського ЗЗСО I-III ступенів Кирданівський ЗЗСО I-III ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2022-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 В межах кошторис.признач.
     – санітарних вузлів ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» ОЗО «Овруцька гімназія ім..А.Малишка»

Відділ з гуманітарних питань

2021 0,0 0,0 0.0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – санітарних вузлів Раківщинської філії ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4»

Відділ з гуманітарних питань

2021 0,0 0,0 0.0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – санітарних вузлів у корпусі початкових класів Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2021 0.0 0.0 0,0 0.0 В межах кошторис.признач.
     – шкільної їдальні із заміною системи витяжної вентиляції Овруцького ЗЗСО I-III ступенів № 3 Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – шкільної їдальні ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ст. № 4» Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 4

Відділ з гуманітарних питань

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – тепломережі ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4» Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 4

Відділ з гуманітарних питань

2021 0,0 0,0 0.0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – стелі та стін у коридорі ІІ поверху із заміною електропроводки, плафонів освітлення в Овруцькому ЗЗСО I-III ступенів № 3 Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2024 0.0 0.0 0,0 0.0 В межах кошторис.признач.
     – кабінетів біології, географії Овруцького ЗЗСО I-III ступенів № 3 Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2023 0.0 300.0 0,0 0.0 300.0
2. Завершення будівництва спортивного майданчика Овруцького ЗЗСО I-III ступенів № 3 Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2021         В межах кошторис. признач.
3. Заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові вікна у:              
     – ОЗО «Бондарівський

ЗЗСО I-III ступенів»

ОЗО «Бондарівський

ЗЗСО I-III ступенів»

Відділ з гуманітарних питань

2023 0,0 0,0 330,0 0,0 330,0
     – Великохайчанській філії ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» ОЗО «Бондарівський

ЗЗСО I-III ступенів»

Відділ з гуманітарних питань

2023 0,0 0,0 218,0 0,0 218,0
     – корпусі початкових класів Овруцького ЗЗСО I-III ступенів № 3 на пластикові (38 шт.) Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2023 0.0 0.0 175,0 0.0 175,0
     – коридорах старшої школи ОЗО «Овруцька гімназія ім.А.Малишка» ОЗО «Овруцька гімназія ім..А.Малишка»

Відділ з гуманітарних питань

2022 0.0 0.0 105.0 0.0 105.0
     – Кирданівському ЗЗСО I-III ступеныв (40 шт.); дверних блоків (5 шт.). Кирданівський

ЗЗСО I-III ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2022-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 В межах кошторис.признач.
4. Виконання заходів з протипожежного захисту шкільних приміщень у:   2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – Овруцькому ЗЗСО I-III ступенів № 3 Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 3

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – Шоломківському ЗЗСО I-III ступенів Шоломківський

ЗЗСО I-III ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» ОЗО «Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 1»

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» ОЗО «Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 1»

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» ОЗО «Овруцький

ЗЗСО I-III ступенів № 1»

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – Кирданівському ЗЗСО I-III ступенів Корданівський

ЗЗСО I-III ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – Норинському ЗЗСО I-III ступенів Норинський

ЗЗСО I-III ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – Піщаницькому ЗЗСО I-II ступенів Піщаницький

ЗЗСО I-II ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
     – Великофоснянському ЗЗСО I-II ступенів Великофоснянський

ЗЗСО I-II ступенів

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.

Заклади дошкільної освіти

№№

п/п

Заходи Програми Відповідальні за виконання Термін виконання Орієнтовні обсяги фінансування

(тис.грн.)

Всого (тис.грн.)
субвенція з державного бюджету обласний бюджет місцевий бюджет інші джерела фінансування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Часткове утеплення фасаду стін першого корпусу Овруцького ЗДО№ 1 (завершення робіт) Овруцький ЗДО № 1

Відділ з гуманітарних питань

2021-2022 0,0 0,0 0,0 0,0 В межах кошторис.признач.
2. Капітальний ремонт:              
     – приміщення Овруцького ЗДО № 8 (системи каналізації, покрівлі, відмостки) Овруцький ЗДО № 8

Відділ з гуманітарних питань

2021 0.0 0.0 0.0 0.0 В межах кошторис.признач.
     – приміщення дошкільної групи Великофоснянського ЗДО в с.Невгоди Великофоснянський ЗДО

Відділ з гуманітарних питань

2021 0,0 0,0 171,0 0,0 171,0
     – другої частини приміщення дошкільної групи с.Слобода-Шоломківська Шоломківського ЗДО Шоломківський ЗДО

Відділ з гуманітарних питань

2021 0.0 0.0 701,470 0.0 701,470
     – літніх веранд із заміною вікон Овруцького ЗДО № 5 Овруцький ЗДО № 5

Відділ з гуманітарних питань

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 В межах кошторис.признач.
     – системи каналізації в Овруцького ЗДО №10 (підвальне приміщення) Овруцький ЗДО № 10

Відділ з гуманітарних питань

2022         В межах кошторис.признач.
3. Виконання заходів з протипожежного захисту закладів дошкільної освіти Заклади дошкільної освіти

Відділ з гуманітарних питань

2021-2025         В межах кошторис.признач.
 Заклади позашкільної освіти
1. Капітальний ремонт покрівлі та зовнішніх стін приміщенням Малої академії народних мистецтв та ремесел КП «Гарне місто» Овруцької міської ради 2021 0,0 0,0 0.0 0,0 В межах кошторис.признач.
2. Капітальний ремонт-термосанація приміщення ЦДЮТ ЦДЮТ

Відділ з гуманітарних питань

2021-2022 0.0 9696,745 8674,048 0,0 18370,793
                 
 1. Національно-патріотичне виховання

Патріотизм, як суспільне явище, являє собою нагальну потребу держави, суспільства та особистості. Тільки громадяни, які є національно свідомими патріотами, здатні забезпечити розвиток країни в різних сферах її життєдіяльності, гідне майбутнє і місце в цивілізованому світі. Сформованість патріотичних почуттів сприяє духовному становленню та розвитку народу, передбачає розвиток національної самосвідомості, суттєве перетворення громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, формування активної громадянської позиції.

Основою національно-патріотичного виховання в громаді виступають ідеї єдності держави, формування національної свідомості, української ідентичності, патріотичних почуттів і готовності діяти в інтересах держави.

Нормативно-правовою базою в роботі з національно-патріотичного виховання є Закони України «Про освіту», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», Укази Президента України від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи», від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України», Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основні завдання:

– створення системи загального, комплексного, безперервного патріотичного виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини,

– відродження традиційних цінностей;

– формування національної свідомості на основі історичної пам’яті українського народу;

– формування в дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої, громадянської позиції та почуття національної гідності;

– формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу;

– формування у дітей та молоді національної гідності, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни;

– забезпечення належної організації методичної роботи в закладах освіти, культури у сфері національно-патріотичного виховання;

– впровадження сучасних методик у сфері національно-патріотичного виховання, поширення найкращого досвіду у цій сфері;

– здійснення заходів, спрямованих на підвищення ролі української мови як національної цінності, пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини;

– проведення фестивалів та конкурсів днів села тощо для відродження національних свят та обрядів, популяризації притаманних Українському народові родинних цінностей;

– залучення молоді до активного культурного і громадського життя суспільства;

– пропаганда кращих здобутків українського суспільства, виховання почуття гордості громадян за свою Батьківщину;

– здійснення заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, формування національного культу соціально-активної, фізично-здорової, духовно-багатої та розвиненої особистості;

– проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання допризовної молоді та підвищення престижу військової служби;

– сприяння та підтримка роботи військово-патріотичних гуртків, молодіжних та дитячих центрів творчості, фізкультурно-спортивних гуртків і клубів;

– співпраця з громадськими об’єднаннями патріотичного спрямування, волонтерами, учасниками антитерористичної операції у проведенні заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

– залучення учнів та молоді до пошуково-дослідницької та волонтерської діяльності, до заходів щодо збереження природи рідного краю, пам’яток історії та культури громади;

– спонукання молоді до активних дій щодо реалізації молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток громади в різних сферах її життєдіяльності;

залучення молоді до вирішення актуальних питань територіальної громади;

– проведення заходів, спрямованих на формування у молоді почуття солідарності з співгромадянами та відповідальності за долю країни;

– організація інформаційно-просвітницької роботи учнів та молоді у сфері національно-патріотичного виховання;

– використання можливостей засобів масової інформації для пропаганди національних і загальнолюдських духовних, моральних цінностей, популяризації української історії, мови та культури та інформування про роботу з національно-патріотичного виховання в громаді.

Напрями роботи.

Вказані завдання реалізуються через організацію та проведення заходів за напрямками:

 1. Національно-патріотичне виховання:

– проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в закладах освіти громади;

– забезпечення активної участі дітей та молоді в заходах національно-патріотичного спрямування;

– створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, формування культури спілкування,  відповідального ставлення до української мови, вироблення умінь і навичок вільного користування з комунікативною метою усно й письмово українською мовою;

– активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій, військовослужбовців та членів їх сімей, представників громадських організацій, волонтерів, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;

– підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі;

– активізація представників учнівського самоврядування у підготовці та проведенні заходів патріотичного спрямування;

– удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту.

 1. Співпраця з громадянським суспільством:

– активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді, дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;

– підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення дітей та молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проєктів;

– долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду патріотичного виховання.

 1. Військово-патріотичне виховання молоді:

– проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення відповідних умов;

– набуття молоддю практичних  навичок з основ військової справи;

– активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами Всеукраїнської

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);

– налагодження співпраці з військовими формуваннями України як мотивація готовності до вибору військових професій;

– залучення до військово-патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на сході України.

 1. Інформаційне та методичне забезпечення національно-патріотичного виховання:

– організація на веб-сторінках навчально-виховних закладів постійно діючих рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних соціальних інституцій;

– удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються питаннями національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту;

– проведення загального соціологічного опитування серед учнів та вихованців навчально-виховних закладів щодо розуміння сучасною молоддю поняття патріотизму, ставлення підростаючого покоління до держави та громадянського суспільства;

– проведення конференцій, «круглих столів», семінарів, щодо розгляду актуальних питань і завдань патріотичного виховання.

Очікувані результати

– підвищення рівня патріотизму і духовності мешканців громади, особливо молоді;

– збільшення чисельності дітей та молоді, які беззаперечно ідентифікують себе з українською нацією та мають сформовану національну свідомість;

– активізація участі молоді громади, мешканців у збереженні природи рідного краю, пам’яток історії та культури, громадській діяльності;

– активізація участі молодого покоління у суспільно-політичному житті громади та держави;

– спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;

– підвищення моральної, правової культури молоді, мешканців громади;

– здатність та готовність до захисту Батьківщини, її суверенітету та територіальної цілісності;

– самовдосконалення особистості;

– підвищення моральної, правової культури молоді, мешканців громади;

– здатність та готовність до захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності.

 1. Робота з обдарованою молоддю

            (відповідно до Програми підтримки обдарованої молоді на 2018-2023 роки Овруцької міської ради», затвердженої рішення 9 сесії VII скликання Овруцької міської ради від 16.03.2018 № 403).

Для підримки талановитих і обдарованих дітей міською радою були запроваджені щорічні, за підсумками навчального року, грошові винагороди для дітей та премії для вчителів, які підготували цих переможців.

Загалом, досвід роботи з обдарованими школярами підтверджує правильність вибраного шляху, а життя ставить перед освітянами у сфері підтримки та розвитку дитячої обдарованості нові і нові завдання.

Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції щодо розвитку освіти. З’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Центром концепції розвитку обдарованості є творча особистість, робота з обдарованими дітьми, які вирізняються насамперед високим інтелектом, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання.

Метою в роботі з обдарованою молоддю є виявлення, розвиток здібностей найпідготовленіших учнів та молоді, допомога їм в реалізації своїх індивідуальних якостей, сприяння переорієнтації їхнього репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання.

Напрямки роботи:

– організація в закладах освіти роботи з діагностування (психологічне та педагогічне) на виявлення творчо обдарованих дітей;

– організація діяльності (індивідуальні заняття, посилена увага з боку вчителів-

предметників, участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, додаткові заняття, факультативи тощо);

– організація пізнавальної діяльності (інформаційне забезпечення, наукова організація

праці, робота в бібліотеках, робота відділень малої академії наук, гурткова робота);

– аналіз успіхів та досягнення дітей;

– забезпечення психологічного комфорту обдарованих дітей;

– підвищення професійного рівня педагогічних кадрів, вдосконалення творчого

потенціалу вчителів;

– матеріальне та моральне стимулювання творчо-обдарованих дітей та працівників, які з ними працюють.

Основні заходи:

№ з/п Найменування заходів Термін проведення Відповідальні за проведення Обсяги фінансування
1 Створення та поновлення банку «Обдарованість» 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує
2 Організація роботи предметних гуртків 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань В межах кошторисних призначень закладів освіти
3 Забезпечити проведення за підсумками навчального року «Дня вшанування творчо обдарованих дітей» 2021-2025 роки Відділ з гуманітарних питань, Овруцька міська рада В межах кошторисних призначень
4 Забезпечувати участь дітей у олімпіадах, конкурсах змаганнях тощо 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує
5 Забезпечити матеріальне стимулювання педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми 2021-2025 роки Заклади світи, відділ з гуманітарних питань В межах кошторисних призначень
6 Забезпечити проведення I та II етапів і участь переможців у III етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 2021-2025 рокb Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує
7 Проводити виставки творчих дитячих робіт 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує
8 Проводити учнівські науково-практичні конференції та конкурси-захисти учнівських наукових робіт МАН 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує
9 Забезпечити популяризацію здобутків обдарованої учнівської молоді 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує
10 Організовувати оздоровлення та відпочинок обдарованих та талановитих дітей 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань, Овруцька міська рада В межах кошторисних призначень
11 Сприяти участі педагогічних працівників, обдарованої учнівської молоді в програмах, конференціях, конкурсах, в т.ч. всеукраїнських та міжнародних 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань, Овруцька міська рада В межах кошторисних призначень
12 Тісна співпраця із закладами вищої освіти щодо залучення наукового потенціалу для роботи з обдарованою молоддю 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань В межах кошторисних призначень
13 Здійснення пропаганди кращого досвіду вчителів, вихователів, керівників гуртків, клубів, студій, тощо з питань здійснення роботи з обдарованими дітьми на 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань В межах кошторисних призначень
14 Збільшення кількості гуртків та інших творчих об’єднань у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань В межах кошторисних призначень
15 Створення шкільних бібліотек нового типу та комплектування їх необхідними технічними засобами навчання 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань, овруцька міська рада В межах кошторисних призначень
16 Залучення дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених, кризових сімей до роботи в гуртках, секціях, наукових товариствах тощо 2021-2025 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує
17 Створення консультативних пунктів для батьків з питань навчання обдарованих дітей та дітей з високим рівнем розвитку певних здібностей 2021-2022 роки Заклади освіти, відділ з гуманітарних питань Коштів не потребує

Розділ 2. Культура, мистецтво, туризм.

Аналіз динаміки та головні тенденції розвитку сфери культури

У сучасному світі культура перетворюється на ключовий елемент суспільного, гуманітарного розвитку. Завдяки їй члени суспільства мають змогу реалізувати свій творчий потенціал, долучитись до духовного й художнього багатства світової цивілізації, зберігати і збагачувати власну історико-культурну спадщину у всьому її різноманітті. Аналіз соціокультурної ситуації у громаді свідчить, що не зважаючи на складні економічні умови протягом останніх років, вдалося зберегти мережу закладів культури і бібліотек, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої творчості.

Мережа закладів культури Овруцької міської ради включає в себе: Овруцький будинок культури, Овруцька центральна бібліотека ім.А.Малишка, Овруцька дитяча бібліотека, Музей історії Овруччини, Овруцька дитяча музична школа, Овруцька дитяча художня школа, сільські клубні заклади, сільські бібліотеки. Станом на січень 2021 року в основній і не основній діяльності працює близько 130 чоловік. Працівниками проводиться значна просвітницька, інформаційна робота та робота по відродженню і збереженню народних звичаїв та традицій Поліського краю, вивченню історії сіл ОТГ. Започатковано та стало традиційним проведення фестивалів «Поліська пані Картопелька», «Овруччина колядує», «Фестиваль автентичної культури української шляхти», які стали відомими далеко за межами нашої громади. Для збереження та підтримки фольклорних традицій Овруччини, покращення дозвілля для жителів ОТГ відкрито клубні заклади у 5-ти селах ОТГ. Протягом багатьох років майстри народного мистецтва та вихованці мистецьких шкіл Овруччини регулярно стають переможцями та призерами у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах та фестивалях.

На сьогоднішній день, основне завдання культурної спільноти Овруцької ОТГ – зберегти і примножити надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість в нових умовах. Створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи.

На даний час є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності аматорського мистецтва. Перш за все оплата творчої праці, забезпечення музичними інструментами, апаратурою, інтернетом, відповідними комунальними стандартами закладів культури. Потребує переформатування та переоснащення діяльність клубних закладів і бібліотек. Великої уваги слід приділити розвитку туризму для розкриття автентичності та популяризації культурної і природної спадщини Поліського краю. Поштовхом для використання та розвитку величезного туристичного потенціалу Овруччини повинно стати створення багатокомплексної музейної установи.

Пріоритетні цілі і завдання:

– забезпечення реалізації стратегічних цілей державної політики у сфері культури;

– створення умов для функціонування базової мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення;

– забезпечення своєчасного проведення капітальних, поточних ремонтів, реконструкції закладів культури;

– переформатування діяльності клубних закладів і бібліотек для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів та вимог сьогодення;

– збереження та актуалізація нематеріальної культурної спадщини, розвиток народних художніх промислів та ремесел;

– забезпечення охорони, збереження і використання культурної та археологічної спадщини;

– забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти;

– популяризація туристичного потенціалу та розвиток туристичної сфери громади;

– залучення позабюджетних джерел фінансування, коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів;

Очікувані результати:

– задоволення потреб населення в культурних послугах і товарах, істотному підвищенні якості дозвілля;

– забезпечення повноцінного функціонування закладів культури;

– залучення широких верств населення до культурно-мистецьких надбань та культурної спадщини;

– відродження і розвиток народного мистецтва та мистецького аматорства через переформатування роботи базової мережі закладів культури;

– розширення напрямків і форм бібліотечного обслуговування з використанням інноваційних технологій;

– залучення додаткових коштів з інших джерел згідно чинного законодавства

– підвищення ролі культурної спадщини у духовному розвитку громадян, у формуванні національної свідомості;

– створення конкурентноспроможного туристичного продукту;

– створення молодіжного центру.

2.1. Основні заходи по виконанню

№№

п/п

Зміст заходу Відповідальні за виконання Строки

виконання

Прогнозні суми витрат (тис.грн)
усього у тому числі за рахунок
місцевого

бюджету

iнших

джерел

1. Збереження культурної спадщини, розвиток музейної справи
1 2 3 4 5 6 7
1 Паспортизація пам’яток та об’єктів культурноїспадщини, їх майнова оцінка Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
2 Визначення меж територій та охоронних зон для пам’яток  та об’єктів культурної спадщини Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
3 Створення електронної бази даних туристично-рекреаційного потенціалу Овруцької ОТГ. Запровадження анкетування для її поповнення Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
4 Створення і видання краєзнавчої літератури(буклетів) по історії населених пунктів Овруччини, рекламної продукції Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
5 Своєчасне проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках та об’єктах  культурної спадщини Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
6  Створення краєзнавчих кімнат (куточків) при сільських закладах культури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
7 Пошук приміщення для розширення музею історії Овруччини. Створення багатокомплексної музейної установи. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
8 Замовлення розробки історико-архітектурного опорного плану м.Овруч Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
      9 Відновлення архітектурного об’єкта – «Вітряний млин» у с.Клинець Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
      10 Налагодження процесу виготовлення сувенірної продукціїї на базі бібліотек ОТГ та ЦДЮТ. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
      11 Забезпечення участі представників громади у туристичних заходах, фестивалях, виставках з метою просування туристичного іміджу громади та обміну досвідом Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
2. Художньо-естетичне виховання та освіта
1. Забезпечення доступності та популяризації початкової мистецької освіти шляхом презентації (публікації) матеріалів навчально-виховного процесу, досягнень, перспектив тощо. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
2. Забезпечення участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
3. Забезпечити зміцнення,

розвиток та модернізацію

матеріально-технічної бази

Овруцької ДМШ, Овруцької ДХШ

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
4. Сприяти системному

підвищенню кваліфікації

викладачів шкіл естетичного виховання

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
3. Розвиток бібліотечної справи
1. Популяризація сучасної української та світової літератури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
2. Впорядкування структури та штатних розписів бібліотечних установ ОТГ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
3. Завершення процесу створення краєзнавчого електронного каталогу Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
4. Покращення передплати періодичних видань для повного задоволення інформаційних потреб населення Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
5. Забезпечення участі кращих читачів громади в обласних та Всеукраїнськихконкурсах Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
6. Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних та календарних дат Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
7. Організація проведення персональних виставок самодіяльних митців та творчих зустрічей. Видавництво творів місцевих митців. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
8. Систематизація з подальшим виданням накопичених топонімічних матеріалів Овруцької ОТГ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
9. Створення молодіжного центру на базі Овруцької ЦБ ім. А. Малишка Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
10 Продовження комп’ютеризації сільських бібліотек Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
4. Розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності
1. Проведення інформаційної роботи по залученню нових учасників та презентації щорічних фестивалів Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
2. Забезпечення проведення культурно-просвітницьких, розважальних,мистецьких заходів із відзначення державних свят, важливих подій, ювілейних дат, професійних свят, згідно перспективного плану Овруцького БК, Овруцької ЦБ ім. А. малишка, Овруцької дитячої бібліотеки Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
3. Організація та проведення заходів з нагоди «Свята села» по всіх старостинських округах ОТГ

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради      2021-2025 В межах кошторисних призначень    
4. Організація стабільної роботи аматорських художніх  (народних) колективів ОТГ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
5. Забезпечення участі кращих аматорських колективів та виконавців громади у всеукраїнських, обласних, міжнародних та районних культурно-мистецьких заходах Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
6. Проведення роботи по залученню нових учасників до участі у творчих колективах та гуртках Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
5. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
1. Обстеження сільських закладів культури. Виготовлення проектно -кошторисної документації . Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
2. Проведення поточних ремонтів по закладах культури ОТГ. Поступова заміна вікон, дверей, підлогового покриття у закладах, які цього потребують. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
      3. Встановлення економних систем опалення у сільських закладах культури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради      2021-2025 В межах кошторисних призначень    
     4. Відновлення функціонування (за можливості) існуючих систем опалення сільських закладів культури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради      2021-2025 В межах кошторисних призначень    
      5. Ремонт Кирданівського СБК згідно виготовленого проекту Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради      2021-2025 В межах кошторисних призначень    
6. Ремонт приміщення абонементу та кімнати під Молодіжний центр Овруцької ЦБ ім.А.Малишка Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
7. Проведення капітального ремонту санвузла Овруцького БК Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
  Капітальний ремонт даху Піщаницького СБК; ремонт покрівлі даху сільських закладів культури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради      2021-2025 В межах кошторисних призначень    
8. Сприяння збільшенню обсягу надання платних послуг населенню; активізації роботи із залучення позабюджетних коштів, спонсорської допомоги Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
9. Замовлення пошиття «одягу сцени» для сільських закладів культури Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
10. Придбання музичних інструментів та звукопідсилюючої апаратури для Овруцького БК, Овруцької ДМШ, сільських закладів культури. Придбання інтерактивної апаратури для Овруцької ДХШ Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    
11. Придбання сценічних костюмів для духового оркестру БК, ансамблю «Вручий» БК, сільських закладів культури, костюмів казкових героїв, костюми для створення лялькового театру  та банерів для сцени Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради 2021-2025 В межах кошторисних призначень    

Розділ 3. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми передбачається здійснювати за рахунок: коштів обласного бюджету, субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування закладів та установ передбачається здійснювати з урахуванням першочергових пріоритетних потреб.

Під час виконання Програми обсяги коштів можуть бути змінені або уточнені, виходячи з реальних можливостей бюджету, доцільності та інших об’єктивних причин.

Головним розпорядником коштів є відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.

Розділ 4. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми

Відповідальними за виконання заходів Програми є відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради.

Координатором дій щодо виконання заходів є Овруцька міська рада.

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради надає інформацію про хід

виконання заходів до Овруцької міської ради до 20 січня щороку.

Контроль за виконанням Програми здійснює Овруцька міська рада.

Источник: http://ovruch.in.ua/2020/12/18/proekt-programa-rozvytku-osvity-kultury-i-turyzmu-ovrutskoyi-miskoyi-rady-na-2021-2025-roky/

 • 18.12.2020
 • 276 просмотров

Добавить комментарий

Имя
E-mail
Телефон
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*