• Главная
 • Міська рада
 • Проект рішення “Про затвердження Програми соціального захисту Овруцької міської ОТГ на 2021-2025 роки”

Проект рішення “Про затвердження Програми соціального захисту Овруцької міської ОТГ на 2021-2025 роки”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

  сесія                                                                      VІІ  скликання

від _________________   2020 року           № (ПРОЕКТ НА 2021р)

Про затвердження
Програми соціального захисту
Овруцької міської ОТГ

на 2021-2025 роки

З метою забезпечення», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації засідання постійних комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму соціального захисту Овруцької міської ОТГ на 2021-2025 роки (Далі- ПрограмА) (додаток №1).
 2. Начальнику відділу фінансів Овруцької міської ради (Шурло Т.М.) забезпечити фінансування заходів Програми.
 3. Центру надання соціальних послуг (Давидюк К.П.), службі у справах дітей Овруцької міської ради, відділу з гуманітарних питань Овруцької міської ради щоквартально звітувати про хід виконання Програми.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника  міського голови з гуманітарних питань та питань соціального захисту Овруцької міської ради Кисіля В.Л. та постійну комісію з питань______________.

Міський голова                                                                                 І.Я. Коруд

Рішення

                   сесії ради

                                    №

Програма соціального захисту населення Овруцької міської ОТГ

 на 2021 – 2025 роки

 I. ПАСПОРТ

Програми соціального захисту населення

 Овруцької міської ОТГ на 2021 – 2025 роки

1 Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Овруцької міської ради
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення проекту програми Указ Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Указ Президента України від 03.12.2019 № 875 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», Указ Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», Закон України «Про соціальні послуги», Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закон України «Про протидію торгівлі людьми», Закон України «Про  запобігання та протидію домашньому насильству».
3 Розробник та співрозробники програми КУ «Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Служба у справах дітей Овруцької міської ради

4 Відповідальні виконавеці програми Овруцька міська рада

КУ «Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Служба у справах дітей Овруцької міської ради

 

5 Термін реалізації програми 2021 – 2025 роки
7 Етапи виконання програми 2021 – 2025 роки
8 Бюджети, з яких залучаються кошти на виконання Бюджет Овруцької міської ради, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством
9 Очікуваний обсяг фінансування Програми, всього  ( в межах фінансових можливостей (бюджетних призначень)

II. Загальні положення

Програма соціального захисту населення Овруцької міської ОТГ  на 2021 – 2025 роки (далі – Програма) розроблена, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державні цільові програми»,  Указом Президента України від 18.03.2015 №150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Указом Президента України від 03.12.2019 № 875 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю», Указ Президента України від 03.12.2015 № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», Законом України «Про соціальні послуги», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Законом України «Про протидію торгівлі людьми».

Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу до надання соціальної підтримки особам з інвалідністю, учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил (далі – АТО/ООС), членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, ветеранам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам, сім’ям/особам, які опинились в складних життєвих обставинах та сім’ям, які потребують соціальної уваги та підтримки, іншим пільговим категоріям населення.

III. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

Існує багато проблем, пов’язаних з достатньо низьким соціально-економічним рівнем життя населення. Так, за результатами соціологічного дослідження у 2018 році за такими стандартами, як сукупний рівень народжуваності, рівень старіння населення, частка населення за межею бідності тощо визначено, що якість життя населення України є нижчою від стандартів якості життя розвинених країн світу. Україна займає середні позиції у Індексі соціального розвитку ( 2019 рік – 80 місце з 149 країн).

В місті на обліку  УПСЗН Овруцької РДА в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває більше 17 тис. пільгових категорій населення.

З них станом на 01.12.2020

 • 64 дітей з інвалідністю,
 • 1501 – осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1 категорії,
 • 364- потерпілих 2 категорії ЧАЕС,
 • 14909- потерпілих 3 категорії ЧАЕС,
 • 197- інвалідів 1 групи ( в т.ч. ЧАЕС),
 • 1096- Інвалідів 2 групи,
 • 1033- Інвалідів 2 групи,
 • 153- інвалідів війни,
 • 793- учасників бойових дій,
 • 333- учасники війни,
 • 234- сімей загиблих ( померлих) ветеранів війни,
 • 713- учасників АТО/ООС,
 • 176- внутрішньопереміщених осіб,
 • 8138- осіб пенсійного віку.

В Овруцькій ОТГ проживає 6422 дитини від 0 до 18 років.

На обліку ССД Овруцької міської ради перебуває 134 дітей, що виховуються в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, 89 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З 19.11.2020 року функціонує дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, до прийняття рішення суду про позбавлення батьківських прав та влаштування дитини в ДБСТ тимчасово влаштовано 1 дитину.  Протягом року планується влаштувати в ДБСТ до 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Також функціонує дві прийомні сім¢ї, де виховується 4 прийомні дитини.

Соціальне супроводження осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, сімей з дітьми , інших вищевказаних  категорій громадян здійснює центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради.

Одним із пріоритетних напрямків є забезпечення соціального захисту дітей, інвалідів, учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС та інших категорій громадян, які потрапили у складні життєві обставини.

Соціальна підтримка пільгових категорій населення здійснюється за різними напрямками, зокрема:

забезпечення надання інформативної допомоги з метою забезпечення виконання державних програм  соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників війни,  учасників АТО/ООС, учасників ліквідації  наслідків Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих ветеранів війни, інших пільгових категорій населення;

надання допомоги та пільг окремим категоріям громадян ;

соціальне забезпечення ветеранів війни;

соціально – медичне забезпечення громадян згідно програм в галузі «Медицини»;

соціальне супроводження осіб з інвалідністю , громадян похилого віку;

забезпечення проїзду автомобільним транспортом пільгових категорій громадян;

фінансова  підтримка діяльності громадських організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, ветеранів.

забезпечення проведення у громаді соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/ сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань соціальної роботи, надання соціальних послуг.

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає актуальний стан суспільства і є фактором формування демографічного потенціалу. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь, що є передумовою розвитку та процвітання держави.

Зазнає серйозної трансформації і виховний потенціал родини. Прояви насильницького характеру у приватних стосунках, домашнього насильства та насильства за ознакою статі негативно позначаються на процесі виховання підростаючого покоління. Відповідно до Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» міжнародних стандартів в умовах децентралізації спільно з органами владних повноважень в області розпочато розбудову системи запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на зменшення масштабу цієї проблеми. Діяльність націлена на досягнення конкретних результатів, що передбачають здійснення системи комплексних заходів надання довгострокової допомоги сім’ям з метою збереження  родини, відновлення ненасильницьких сімейних  відносин, захисту  прав і інтересів усіх її членів, а особливо дітей.

Програма, спрямована на:

підтримку сім’ї, пропаганду залучення чоловіків до виховання дітей, створення умов для поєднання жінками та чоловіками сімейних та професійних обов’язків як передумови гендерної рівності;

підвищення рівня культури населення (жінок та чоловіків) у питаннях збереження здоров’я та планування сім’ї, сімейних стосунків;

запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

здійснення дій з забезпечення  рівних прав та можливостей чоловіків і жінок в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Виконання заходів сприятиме створенню умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, виховання дітей, формування ґендерної культури, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2021 –                 2025 років.

 1. IV. Мета програми

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня соціального захисту жителів ОТГ, незалежно від їх віку, статі та з урахуванням соціального статусу.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі соціального захисту необхідно забезпечити налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної соціальної допомоги, забезпечення  реалізації прав і задоволення  потреб осіб з інвалідністю, створення необхідних умов інтеграції їх у суспільне життя, посилення соціального захисту учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, інших пільгових категорій населення.

Необхідно забезпечити вирішення питань організаційно-інформаційного, матеріального та соціально-побутового забезпечення окремих пільгових категорій населення, а саме:

підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, які залучаються для забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, сімей з дітьми, інших пільгових категорій населення;

покращення соціального становища осіб з інвалідністю, учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС, сімей з дітьми, що  потрапили в складні життєві обставини, пенсіонерів, інших пільгових категорій населення;

створення умов для розширення соціальних гарантій;

забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та її членів, найповнішої  реалізації сім’єю своїх функцій, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження європейських стандартів рівності;

забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до соціальних послуг особам, які їх потребують.

Розв’язання цих та ряду інших проблем потребує скоординованих дій органів виконавчої влади Овруцької міської ради, територіальних підрозділів відповідних служб.

Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських принципів: відкритості, рівності можливостей, реалістичності, дієвому та відповідальному підході до її виконання, що дасть змогу досягнути мети та забезпечить:

спільну та скоординовану діяльність органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства;

застосування кращих досягнень практики формування та реалізації політики у соціальній сфері.

Програма розроблена з урахуванням особливостей розвитку сфери соціального захисту населення в ОТГ, сформованих традицій, тенденцій розвитку та принципу програмно-цільового забезпечення фінансування галузі.

Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітичних, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосуванням гендерного підходу.

Програма не підлягає процедурі стратегічної екологічної оцінки, оскільки, відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», не підпадає під сферу його дії.

Програму передбачається виконати протягом 2021 – 2025 років.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у Напрямах діяльності та заходах Програми соціального захисту населення Овруцької міської ОТГ на 2021 – 2025 роки.

V. Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення Овруцької міської ОТГ на 2021 – 2025 роки

№ п/п Назва напряму діяльності Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.
Всього у тому числі, за роками
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Організаційно-правове забезпечення Програми
1.1. Організаційно-правове забезпечення 1.1.1.  Спільно з УПСЗН Овруцької РДП надання інформативної допомоги пільговим категоріям громадян для забезпечння  виконання державних програм  соціального захисту осіб з інвалідністю,  учасників бойових дій, ветеранів війни, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, членів сімей загиблих ветеранів війни, інших пільгових категорій населення

 

2021-2025 УПСЗН Овруцької РДА

ЦНАП Овруцької міської ради

Центр надання соціальних послуг Овруцькї міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ,

інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
1.1.3. Здійснити заходи щодо забезпечення реалізації в ОТГ, законодавства у сфері  сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству  та/або насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми 2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ,

інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
 

Разом за розділом 1. Організаційно-правове забезпечення Програми, у тому числі:

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)
Бюджет Овруцької міської ОТГ В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
2. Соціальне супроводження учасників бойових дій – учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ) ветеранів війни –

учасників АТО/ООС

2.1. Соціальне супроводження членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які  втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, користуються кріслами колісними,
з числа осіб, які брали участь в АТО/ООС
2.1.1. Забезпечити соціальне супроводження членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи, осіб з інвалідністю внаслідок війни, які  втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, користуються кріслами колісними, з числа осіб, які брали участь в АТО/ООС 2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Овруцька міська організація ветеранів України

Бюджет Овруцької міської ОТГ,

інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
                       
Разом за розділом 2. Соціальне супроводження учасників бойових дій – учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – учасників АТО/ООС, у тому числі:            
  Бюджет Овруцької міської ОТГ

 

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
 

інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

 

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети, фінансових можливостей
3. Соціальне супроводження громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, та членів їх сімей
3.1. Соціальне супроводження громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи та членів їх сімей 3.1.1. Забезпечити соціальне супроводження учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I категорії  з числа осіб з інвалідністю 1 гр.,  пов’язаної з наслідками аварії на ЧАЕС, та сімей, у складі яких є діти з інвалідністю, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи

 

2021-2025

 

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Овруцька міська організація ветеранів України

Бюджет Овруцької міської ОТГ,

інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети          
  Бюджет Овруцької міської ОТГ,

 

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про місцеві бюджети, фінансових можливостей
4. Соціальне супроводження осіб з інвалідністю, пенсіонерів  та одиноких громадян похилого віку
4.1. Забезпечення соціальними послугами осіб з інвалідністю та громадян похилого віку 4.1.1. Забезпечити надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю через  центри надання соціальних послуг 2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради Бюджет Овруцької міської ОТГ,

інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
4.1.2. Забезпечити надання технічних засобів реабілітації та засобів догляду за особами, які потребують сторонньої допомоги в тимчасове користування особам з інвалідністю та особам похилого віку через пункти тимчасового забезпечення технічними засобами реабілітації територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг

 

2021-2025 Центр надання соціальних послу Овруцької міської ради Бюджет Овруцької міської ОТГ,

Обласний бюджет, державний бюджет, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
4.1.3.Забезпечення перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно- рухового апарату, дітей- сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини, інвалідів, громадян, які потребують сторонньої допомоги, хворих   тощо за розпорядженням керівника Центру надання соціальних послуг Овруцької міської ради. 2021-2025 Центр надання соціальних послу Овруцької міської ради Бюджет Овруцької міської ОТГ,

Обласний бюджет, державний бюджет, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
4.1.4. Придбання автомобілів, обладнаних підйомниками 2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Овруцька міська рада

Державний бюджет, міський бюджет Овруцької ОТГ, інші бюджети В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
4.1.5. Забезпечнння фінансування компенсації громадянам, які здійснюють надання соціальних послуг , на забезпечення  соцпослугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей- інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами, в тому числі шляхом надання інших субвенцій іншим бюджетам 2021-2025 Овруцька міська рада

Відділ фінансів Овруцької міської ради

Центр надання соціальних послу Овруцької міської ради

 

Державний бюджет, міський бюджет Овруцької ОТГ, інші бюджети В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
4.3. Забезпечення діяльності та розвиток інклюзивно- ресурсного центру , вивчення питання надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю на його базі 4.3.1. Створити умови для проведення реабілітаційного процесу в інклюзивно- ресурсьному центрі відповідно до потреб дітей- інвалідів 2021-2025 Відділ з гуманітарних питань Оваруцької міської ради

Центр надання соціальних послу Овруцької міської ради

Служба у справах дітей Овруцької міської ради

Інклюзивно- ресурсний центр

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ,

Обласний бюджет, державний бюджет, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
4.4. Забазпечити співфінансування з міського бюджету для  утримання стаціонарного відділення с. Нові Велідники 4.4.1. Забазпечити співфінансування з міського бюджету для  утримання стаціонарного відділення с. Нові Велідники , в тому числі шляхом надання інших субвенцій з бюджету Овруцької міської ОТГ 2021-2025 Центр надання соціальних послу Овруцької міської рад

Відділ фінансів Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ

, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
 

Разом за розділом 4. Соціальне супроводження осіб з інвалідністю, у тому числі:

 

           
   

Бюджет Овруцької міської ОТГ

 

В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
Інші бюджети рад, інші джерела не заборонені законодавством

 

В межах бюджетних призначень, визначених рішеннями про бюджети, фінансових можливостей
5. Надання допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян, проведення заходів
5.1. Надання допомоги Забезпечити надання:

5.1.1. Грошової допомоги , згідно звернень громадян, за рішенням постійної депутатської Комісії  Овруцької міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення  – з  міського бюджету Овруцької міської ОТГ

 

2021-2025

 

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Комісія  Овруцької міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.1.2 За висновками комісії Овруцької міської ради з обстеження умов у потреб малозабезпечених, соціально- незахищених верств населення по Овруцькій ОТГ

забезпечувати надання  допомоги у натуральному вигляді

(продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали, дрова, інші товари, послуги, роботи, тощо згідно висновку комісії):

– сім’ям, сім’ям з дітьми, – пенсіонерам,

– інвалідам,

– учасникам АТО/ООС, – ветеранам війни,

– учасникам бойових дій

– учасникам  війни,

– сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни,

– внутрішньопереміщеним особам,

-одиноким громадянам, які потрапили в складні життєві обставини

– іншим категоріям громадян за висновками комісії з обстеження умов у потреб малозабезпечених, соціально- незахищених верств населення по Овруцькій ОТГ

 

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Служба у справах дітей Овруцької міської ради,

Комісія  Овруцької міської ради з обстеження умов і потреб малозабезпечених, соціально-незахищених верств населення

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

 

5.2. Фінансова підтримка  організаційної діяльності громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю 5.2.1. Здійснювати  фінансову  підтримку організаційної діяльності громадських організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, ветеранів 2021-2025 Овруцька міська рада

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.3.  Забезпечення пільгового   проїзду автомобільним, залізничним транспортом пільгових категорій громадян 5.3.1. Забезпечити пільговий  проїзд автомобільним та залізничним транспортом транспортом пільгових категорій громадян на приміських та міжміських рейсах та надання компенсації перевізникам згідно зптверджених порядків .

 

 

2021-2025 Овруцька міська рада,

ЦНАП Овруцької міської ради,

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.4 Придбання та надання житла (з земельною ділянкою при наявності)  для проживання дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа 5.4.1. Забезпечити соціальним житлом дітей- сиріт,дітей позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа 2021-2025 Овруцька міська рада

Відділ комунальної власності Овруцької міської ради,

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Служба у справах дітей Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.5. Придбання та надання житла (з земельною ділянкою при наявності) для проживання внутрішньопереміщених осіб 5.5.1. Забезпечення соціальним житлом внутрішньопереміщених осіб 2021-2025 Відділ комунальної власності Овруцької міської ради,

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.6. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, багатодітних сімей, внутрішньопереміщених осіб та інших громадян, які потребують соціального захисту (придбання житла ( квартири, будинки або їх частини , з земельними ділянками , надання житла, земельних ділянок  тощо)) Забезпечувати житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, багатодітних сімей, внутрішньопереміщених осіб та інших громадян, які потребують соціального захисту (придбання житла ( квартири, будинки або їх частини , з земельними ділянками , надання житла, земельних ділянок тощо)) 2021-2025 Відділ комунальної власності Овруцької міської ради,

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Служба у справах дітей Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.6 Спільно з Житомирською ОДА забезпечити виконання обласної Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил 5.6.1. Забезпечити надання співфінансування з міського бюджету згідно Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил  на відповідний рік , в розмірах, визначених Реєстрами пролікованих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, поданих Житомирською ОДА. на рахунки медичних закладів, відкриті в органах казначейської служби 2021-2025 КНП «Овруцький ЦПМСД»

 

КНП «Овруцька міська лікарня»

 

Овруцька міська рада

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.7. Соціальна підтримка та лікування учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію громади, постраждалих від аварії на ЧАЕС, інвалідів, дітей 5.7.1.. Забезпечити соціальну підтримку та лікування учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію громади, постраждалих від аварії на ЧАЕС, інвалідв, дітей та інших пільгових категорій громадян згідно Програми  КНП «Овруцька міська лакарня» 2021-2025 КНП «Овруцький ЦПМСД»

 

КНП «Овруцька міська лікарня»

 

 

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Овруцька міська рада

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.8. Співпрація та підтримка обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського, інших закладів медицини для забезпечння повноцінного лікування хворих Овруцької міської ОТГ 5.Фінансова підтримка обласної клінічної лікарні ім. О.Ф.Гербачевського, інших закладів медицини,  в тому числі шляхом надання інших субвенцій іншим бюджетам для забезпечння лікувального процесу, придбання обладнання, утримання  тощо. 2021-2025 Овруцька мсіька рада

Відділ фінансів Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.9. Проведення заходів з нагоди свят, пам’ятних дат, ювілеїв тощо З нагоди державних та професійних свят, ювілейних дат,  місцевих свят  (День незалежності України, День захисника України, День міста та інші),  проводити нагородження грошовими винагородами, подарунками в розмірах визначених розпорядженнями міського голови або рішеннями сесії Овруцької міської ради або рішенням виконкому Овруцької міської ради:

– учасників бойових дій, учасників АТО, ООС, батьків, матерів, членів сімей загиблих та інших осіб за розпорядженням  Овруцького міського голови або рішення сесії Овруцької міської ради;

– учасників ліквідації та попередження надзвичайних ситуацій, інших осіб, які приймали активну участь у вирішенні соціальних питань та проблем Овруцької ОТГ;

інших осіб за розпорядженням  Овруцького міського голови або рішення сесії Овруцької міської ради чи виконкому Овруцької міської ради

Головним розпорядником таких коштів є Овруцька міська рада або відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради ( в залежності від наявності виділених бюджетних асигнувань) , розпорядниками нижчого рівня можуть бути Овруцька міська організація ветеранів України та інші громадські об’єднання, які мають статус юридичних осіб (при наявності бюджетних асигнувань)

 

2021-2025 Овруцька мсіька рада

Відділ фінансів Овруцької міської ради

Овруцька міська орга

нізація ветеранів України

Інші громадські об’єднання

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавстаом В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
5.10. Соціальна підтримка                    
Разом за розділом 5. Надання грошової допомоги, соціальних гарантій та пільг окремим категоріям громадян:            
6.  Забезпечення страхування в  комунальних закладах охорони здоров’я
6.1 Проведення страхування працівників комунальних закладів охорони здоров’я щодо захворювань  на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 6.1.1 Забезпечити фінансування  комунальних закладів охорони здоров`я ( КНП «Овруцький ЦПМСД», КНП «Овруцька міська лакарня для проведення страхування медичних та інших працівників закладівщодо захворювань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 2021 Овруцька міська рада Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
Разом за розділом 6. Забезпечення страхуванні в комунальних закладів охорони здоров’я Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
7. Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі
7.1. Формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім’ї у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні суспільної стабільності та прогресу 8.1.1. Проведення інформаційно–просвітницьких та культурологічних заходів спрямованих на підтримку сім’ї  та  відповідального батьківства,  тому числі з нагоди відзначення державних свят та визначних дат, місцевих акцій « 2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ,інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
7.2. Створення умов щодо захисту інтересів сімей і дітей, їх соціальна підтримка. Сприяння поширенню сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності, безпритульності, запобігання правопорушенням

 

8.2.1. Проведення освітньо-виховних заходів та акцій, інформаційних кампаній щодо захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до Дня захисту дітей, Дня усиновлення, річниці Конвенції ООН про права дитини, Дня Святого Миколая та інших свят згідно з розпорядчими документами виконавців. 2021-2025 Служба у справах дітей Овруцької міської ради

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ,інші бюджети,  інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
7.3. Запобігання проявам гендерно зумовленого та домашнього насильства 8.3.1. Проведення комплексної, орієнтованої на різні групи населення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі

 

2021-2025 Служба у справах дітей Овруцької міської ради

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Відділ муніципальної інспекції Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначен)ь          
                   
7.4. Надання соціальних послуг особам, які потребують соціальної уваги та підтримки 8.4.1. Забезпечення фінансування комунальної установи “Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради” 2021-2025 Овруцької міської ради

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ,інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
Разом за розділом  8. Реалізація державної сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети,інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
8. Реалізація державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми
8.1. Подолання ґендерних стереотипів щодо ролі чоловіків і жінок у сім’ї й суспільстві, попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення, превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення 8.1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких та культурологічних заходів з питань утвердження ґендерної рівності у суспільстві, формування нульової толерантності щодо гендерної дискримінації, в тому числі з нагоди:

– Міжнародного дня прав жінок та миру;

– Всесвітнього дня сільських жінок;

– Міжнародної щорічної акції “16 днів проти гендерно обумовленого насильства”;

– протидії торгівлі людьми, в т.ч. з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з торгівлю людьми (30 липня) та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня).

Виготовлення та розміщення інформаційної продукції, спрямованої на поширення серед населення інформації щодо ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми

2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ,інші бюджети,  інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
8.1.2. Проведення  навчальних семінарів – тренінгів для  посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань:

– реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

– реалізації Національного плану дій з виконання  резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”,

– встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші бюджети, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
8.1.3. Підготовка та оприлюднення щорічних статистично-аналітичних матеріалів щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в області, містах, селищах та селах (гендерних портретів/ профілів, інфографіки). Вивчення та розповсюдження кращих практик забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 2021-2025 Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради

 

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
Разом за розділом  9. Реалізація державної політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
9. Інформаційне забезпечення Програми
9.1. Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи 9.1.1. Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, з метою підвищення рівня обізнаності та поінформованості пільгових категорій населення щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту та надання соціальних гарантій в рамках державних та місцевих програм 2021-2025 Відділ інформаційно- аналітичної роботти та комунікацій з громадськістю Овруцької міської ради,

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради, Служба у справах дітей Овруцької міської ради,

Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради

 

 

 

Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
Разом за розділом  9. Інформаційне забезпечення Програми: В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)
  Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          
Разом за розділами  Програми, у тому числі:            
  Бюджет Овруцької міської ОТГ, інші джерела не заборонені законодавством В межах фінансових можливостей(бюджетних призначень)          

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проєктів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційний супровід та координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює Овруцька міська рада (виконавчий орган) спільно з відділом з гуманітарних питань Овруцької міської ради,  Служба у справах дітей Овруцької міської ради , Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради .

Контроль за виконанням Програми здійснюється Овруцькою міською  та постійною комісією Овруцької міської  ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Головні розпорядники бюджетних коштів (виконавці Програми) забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів в установленому порядку протягом усього строку реалізації Програми в межах визначених бюджетних призначень.

Виконавці Програми про її хід виконання інформують Овруцьку міську раду  щороку до 30 січня.

Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради спільно з службою у справах дітей, відділом з гуманітарних питань Овруцької міської ради подає щорічно до 20 січня наступного за звітним роком Овруцькій міській раді  зведену інформацію про виконання Програми.

Додатки до Програми (1,2,3,4,5,6)

Міський  голова                                                             Іван Коруд

Додаток №1

до Програми соціального захисту

населення Овруцької міської ОТГ

на 2021 – 2025 роки, затвердженої

рішенням сесії Овруцької міської ради

від_______________

                      №

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної  допомоги жителям

Овруцької міської ради

 1. Це положення передбачає порядок і умови надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, що проживають та зареєстровані в населених пунктах Овруцької міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням ст. 26 та ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Одноразова матеріальна допомога є разовою, та надається фізичній особі-заявнику виключно один раз, крім випадків, передбачених п. 3 цього Положення.

Допомога надається:

– ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни;

– інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання);

– дітям-інвалідам;

– ліквідаторам ЧАЕС;

– постраждалим учасникам АТО/ООС (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, інших пошкоджень, одержаних під час здійснення АТО/ООС) та членам сімей загиблого в зоні АТО/ООС;

– малозабезпеченим, непрацездатним громадянам;

– багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, малозабезпеченим сім`ям, які гостро потребують допомоги, на вирішення  соціально-побутових питань;

– громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо;

– онкохворим 3-4 стадії захворювання;

– онкохворим 1, 2 стадії захворювання, які продовжують  лікування;

– на післяоперативне або комбіноване лікування;

– для проведення гемодіалізу;

–  тяжкохворим, що продовжують лікування,

– особам, що мають важкі травми, післяоперативного втручання.

 1. Матеріальна допомога може надаватися повторно:

– дітям-інвалідам;

– онкохворим 3-4 стадії захворювання;

– онкохворим 1, 2 стадії захворювання, які продовжують  лікування;

– хворим для проведення гемодіалізу;

–  тяжкохворим, що продовжують лікування;

– громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо;

 1. Для отримання матеріальної допомоги громадянин (заявник) або один з членів його сім’ї, надає письмову особисту заяву та такі документи:

– паспорт або пластикову картку типу ID-1 паспорта з безконтактним електронним носієм та витяг з реєстру;

– документ про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

– довідку про склад сім’ї, видану за місцем реєстрації фізичної особи;

– довідку про доходи заявника та довідки про доходи всіх членів сім’ї за попередні шість місяців, видані за місцем отримання доходів або територіальними органами фіскальної служби для заявника та членів його сім’ї;

– копію довідки виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою КМУ від 01 жовтня 2014 р. № 509 з відміткою про фактичне проживання у населених пунктах Овруцької міської об’єднаної територіальної громади (для внутрішньо переміщених осіб);

– довідку з банку з зазначенням реквізитів відкритого соціального карткового рахунку (пенсіонерам та одержувачам державних допомог – реквізити рахунку для зарахування соціальних виплат, іншим категоріям – реквізити відкритого соціального рахунку);

– згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, необхідну для отримання матеріальної допомоги, а також на обробку цих даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 1. У залежності від виду матеріальної допомоги додатково надаються документи:

Ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, непрацездатним громадянам:

– копія посвідчення про право на пільги та копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (у разі наявності);

– копія пенсійного посвідчення.

Громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо:

– довідка відповідних органів про те, що заявник потерпів від стихійного лиха, пожежі, що сталася не з вини заявника  тощо (за наявності таких обставин).

Непрацюючим громадянам:

– довідка з Центру зайнятості.

 

Батькам багатодітних сімей, опікунам дітей-сиріт:

– копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

– копію медичного висновку про визнання дитиною з інвалідністю;

– копію розпорядження про призначення опіки, піклування над дитиною (дітьми);

– копії свідоцтва про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини (дітей).

Батькам (мати, батько), законним представникам (опікун чи піклувальник) дитини з інвалідністю, дитини-сироти та дитини з багатодітної родини:

– копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

– копію медичного висновку про визнання дитиною з інвалідністю;

– копію розпорядження про встановлення опіки, піклування над дитиною (дітьми);

– довідку навчального закладу за умови навчання дітей-сиріт або дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, старше 18 років;

– копії свідоцтва про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини, яка перебуває під опікою чи піклуванням (за наявності підстав).

Законним представникам (опікун чи піклувальник) дитини-сироти:

– копію свідоцтва про народження дитини-сироти;

– копію розпорядження про призначення опіки, піклування над дитиною-сиротою;

– довідку навчального закладу за умови навчання дитини-сироти старше 18 років;

– копії свідоцтва про смерть батьків або інші документи, які підтверджують статус дитини-сироти.

Постраждалим учасникам  АТО /ООС:

видані та скріплені печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами (надалі – уповноважені органи) довідки, листи та інші письмові документи, які підтверджують факт поранення, контузії чи каліцтва заявника під час участі в АТО/ООС (у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності інших пошкоджень, одержаних під час участі в АТО /ООС чи під час підготовки до відправки в зону АТО/ООС, тривалої хвороби, пов’язаної з участю в АТО/ООС  тощо).

У разі смерті учасника АТО/ООС допомога виплачується одному члену на сім’ю при пред’явлені додаткових документів:

– копія свідоцтва про смерть;

– копія документа, що підтверджує факт участі загиблого в зоні АТО/ООС;

– копія свідоцтва про шлюб (для виплати дружині загиблого);

– копія свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям загиблого);

– копія свідоцтва про народження загиблого (для виплати батькам загиблого);

– копія посвідчення члена сім’ї загиблого.

Онкохворим 3-4 стадії захворювання, хворим для проведення гемодіалізу:

 • довідка з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу);

Онкохворим 1, 2 стадії захворювання, які продовжують  лікування,  тяжкохворим, що продовжують лікування, хворим на післяоперативне або комбіноване лікування, особам, що мають важкі травми:

–  довідка з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу), копія сторінок медичного документа (медичної картки) з лікувальних закладів (із зазначенням медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом лікаря та печаткою закладу) та фінансові документи (рахунки або чеки із зазначенням конкретного переліку найменування медичних інструментів, медикаментів, виробів медичного призначення, медичних послуг, імплантів та протезів, у тому числі дорого вартісного лікування, трансплантації, тривалого лікування онкологічного захворювання), дата яких не перевищує 12 місяців на момент звернення.

 1. Одноразова матеріальна допомога надається громадянам, зазначеним в п. 2 даного Положення в розмірі:

–  1 000 грн – для тяжкохворих;

–  500 грн – на лікування;

–  300 грн – для вирішення соціально-побутових питань;

–  1 000 грн – громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі.

– 10 000 грн – допомога членам сім’ї загиблого в зоні проведення АТО/ООС.

В окремих критичних і надзвичайних випадках, мешканцям Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, сума матеріальної допомоги може надаватись неодноразово та  у більшій сумі, визначеній рішенням сесії міської ради.

 1. Інші обов’язкові умови для отримання матеріальної допомоги:

– у довідці з лікувального закладу має бути зазначено «Для пред`явлення до Овруцької міської ради»;

– довідка з лікувального закладу має бути за підписом виключно головного лікаря;

– довідка з лікувального закладу, в якій не чітко (некоректно) зазначено (підкреслено) діагноз до уваги не приймається;

– при умові післяоперативного або комбінованого лікування в довідці з лікувального закладу має бути зазначений термін лікування;

– заявником мають бути надані до заяви фіскальні чеки (квитанції), акти виконаних робіт про проведене лікування (операції).

– заявником мають бути надані до заяви фіскальні чеки (квитанції) про придбання необхідних ліків, які відповідають лікам, визначеним у медичній картці заявника.

– акт обстеження житлових та побутових умов.

 1. При прийнятті рішення про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань береться до уваги рівень забезпеченості сім’ї з урахуванням встановленого прожиткового мінімуму на кожного члена сім’ї.
 2. Розмір допомоги постраждалим учасникам АТО/ООС визначає комісія у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника у розмірі до трьох мінімальних заробітних плат.
 3. Розгляд звернень громадян з питання надання одноразової матеріальної допомоги здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань, торгівлі та соціального захисту населення.
 4. При розгляді звернень комісія обов’язково враховує акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї заявника.
 5. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги є рішення сесії Овруцької міської ради.
 6. У разі необхідності у міжсесійний період міський голова приймає розпорядження про надання одноразової матеріальної допомоги з послідуючим затвердженням на черговій сесії міської ради.
 7. Фінансування видатків на одноразову матеріальну допомогу здійснюється з міського бюджету за рахунок кошторисних призначень.
 8. Виплата одноразової матеріальної допомоги заявнику здійснюється

шляхом перерахування коштів на особистий рахунок.

 1. Допомога, що належала її одержувачу (постраждалому учаснику АТО/ООС) і залишилася неотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується за заявою одного з членів сім’ї, за умови подання ним відповідної заяви впродовж шести місяців з дня смерті.
 2. До членів сім’ї загиблого учасника АТО/ООС належать мати/батько, дружина/чоловік, діти.
 3. У наданні матеріальної допомоги може бути відмовлено:

– якщо працездатні члени сім’ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у вищих навчальних закладах та ПТУ (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними, осіб, які доглядають за дітьми до 3-х років або за дітьми віком до 10 років, які потребують догляду за висновком лікаря у певний термін, осіб, які доглядають за інвалідами І групи, дітьми-інвалідами, а також за особами, які досягли 80-річного віку, осіб працездатного віку, які не працюють, але потребують лікування, що підтверджується відповідним документом);

– якщо з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, які не були зазначені заявником;

– якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є не одна квартира (будинок);

– якщо заявником навмисно надані недостовірні відомості чи приховано відомості про матеріальний стан сім’ї, які вплинули або можуть вплинути на рішення про надання матеріальної допомоги;

– якщо громадянин (заявник), член його сім’ї або інші особи, які зареєстровані і фактично проживають разом із ним, раніше вже отримували матеріальну допомогу на заявлені цілі;

– якщо середньомісячний дохід на члена домогосподарства, в якому проживає громадянин (заявник), за попередні шість місяців, що передують зверненню за матеріальною допомогою, перевищує суму, що дорівнює подвійному розміру прожиткового мінімуму (загальний показник) на одну особу в розрахунок на місяць відповідно до чинного законодавства України, на день звернення (крім випадків коли необхідне дороговартісне лікування);

– при відмові від проведення обстеження та надання необхідних довідок.

Секретар ради                                                                                І. М. Дєдух

Додаток №2

до Програми соціального захисту

населення Овруцької міської ОТГ

на 2021 – 2025 роки, затвердженої

рішенням сесії Овруцької міської ради

від_______________

                                №

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в  бюджеті Овруцької міської ОТГ  для надання допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян

І. Загальні положення

 1. Порядок використання коштів, передбачених в міському бюджеті Овруцької міської ОТГ для надання допомоги в натуральному вигляді громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (далі – Порядок), розроблений на виконання Програми соціального захисту населення Овруцької міської ОТГ на 2021-2025 рік (далі – Програма).
 2. Порядок регулює механізм надання допомоги в натуральному вигляді громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян згідно Програми у межах асигнувань за КПКВК МБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняˮ та в період  запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, карантину, пандемії  тощо  фінансування може здійснюватися при наявності бюджетних призначень за КПКВК МБ  011 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».
 3. Головним розпорядником коштів, що надаються згідно з цим Порядком, є Овруцька міська рада.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради (далі – Центр).

 1. Допомога надається громадянам, які проживають ,перебувають на території Овруцької міської ОТГ , особам, які перемістилися Овруцьку міську ОТГ з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (далі – внутрішньо переміщеним особам).
 2. Допомога надається громадянам, які за висновками комісії Овруцької міської ради з обстеження умов і потреб малозабезпечених,  соціально- незахищених верств населення по Овруцькій ОТГ потребують допомоги (Додаток)
 3. Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради несе відповідальність за цільове використанням коштів.
 4. Центр надання соціальних послуг Овруцької міської ради подає звіт про надання матеріальної допомоги до Овруцької міської ради щоквартально до 10 числа наступного місяця.

Додаток

до Порядку використання коштів,

передбачених в бюджеті Овруцької міської ОТГ

для надання допомоги громадянам,

які опинилися в складних життєвих

обставинах та іншим категоріям громадян

ПО Л О Ж Е Н Н Я

про комісію з обстеження

умов і потреб малозабезпечених,

соціально- незахищених верств

населення   по Овруцькій ОТГ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про комісію з обстеження умов і потреб малозабезпечених,

соціально- незахищених верств населення по Овруцькій ОТГ

(далі – Комісія) розроблено на виконання рішень  засідання комісії з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ ( протокол №7-20  від 30.03.2020р).

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, протоколами засідання комісії з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ, розпорядженнями Овруцького міського голови

1.3. Комісія є постійно діючим органом, утвореним з метою запобігання надзвичайних ситуацій в сім’ях з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, , соціально- незахищених, малозабезпечених  категорій громадян , вразливих груп населення  тощо.

1.4. Рішення Комісії є колегіальним і може бути оскаржене.

 1. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

2.1.  Проводити обстеження умов і потреб сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціально- незахищених, малозабезпечених  категорій громадян, вразливих груп населення Овруцької ОТГ;

2.2.  Визначати перелік сімей, осіб, дітей, які потребують термінової допомоги (далі- Отримувачі) у вигляді харчування, медикаментів, дезінфікуючих засобів, інших предметів, матеріалів обладнання та інвентаря , інших товарів, робіт, послуг (далі- матеріальна допомога) з наданням  висновку щодо потреби;

2.3. Визначати перелік предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, інших товарів, робіт, послуг для надання допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціально- незахищеним, малозабезпеченим  категоріям громадян, вразливим групам населення  тощо.

2.4. Приймати рішення про надання допомоги  у вигляді продуктів харчування, медикаментів, дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, інших товарів, робіт , послуг тощо  сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціально – незахищеним, малозабезпеченим  категоріям громадян, вразливим групам населення  тощо.

2.5. Передавати матеріальну допомогу Отримувачам на підставі висновку комісії та акту прийому передачі. З метою запобігання контактів з особами у період карантину , передача може здійснюватися одним з членів комісії. Акт передачі підписується членом комісії, що здійснив передачу Отримувачу та головою комісії,  затверджується міським головою та подаються на розгляд комісії з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ.

 • Подавати звіт з документами, що підтверджують придбання та передачу Предметів населенню на розгляд комісії з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ (якщо на дані цілі використано кошти на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій) та міській раді;

2.5   Надавати до відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності Овруцької міської ради первинні документи (договір, накладна, авансовий звіт з додатками  тощо) для здійснення оплати за Товари відповідно до висновків Комісії., копії протоколів з висновками комісії з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ, що стосуються питання надання допомоги (якщо на дані цілі використано кошти на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій за КПКВК МБ  011 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».) або центру центру надання соціальних послуг, якщо видатки здійснюються за КПКВК МБ 0113242 „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпеченняˮ .

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ

3.1. Всі члени Комісії користуються рівними правами у вирішенні питань, які розглядаються на засіданнях Комісії.

3.2. Комісія здійснює обстеження становища громадян за місцем проживання. З метою обмеження кількості осіб, які відвідують в період карантинних заходів обстеження може бути здійснено як комісією так і окремими представниками комісії.

3.3. Прийняття рішення про надання допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, соціально- незахищеним, малозабезпеченим  категоріям громадян , вразливим групам населення приймається шляхом оформлення протоколу засідання комісії з відповідним висновком щодо виду допомоги та переліку громадян, яким надається допомога.

3.4. Комісія має право приймати рішення щодо проведення додаткового обстеження матеріально-побутових умов проживання.

3.5. При виникненні спірних питань під час розгляду справ на засіданнях Комісія має право:

– робити запити та отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій всіх форм власності інформацію, необхідну для надання висновків.

– отримувати від осіб, які потребують допомоги про наявність виняткових обставин, письмових пояснень про майновий стан, тощо.

– надавати роз’яснення (рекомендації) з питань допомоги.

3.6. Комісія має право запитувати додаткові документи.

 1. СТРУКТУРА І СКЛАД КОМІСІЇ

4.1. Комісія утворюється у складі голови, відповідального секретаря та членів комісії і працює при Овруцькій міській раді.

4.2. Чисельність та персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови. Зміни у її складі затверджуються відповідними рішеннями.

4.3. Голова комісії:

– керує діяльністю комісії;

– дає доручення членам комісії;

– скликає та проводить засідання комісії.

4.4. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови на час його відсутності;

4.5. Секретар комісії:

– готує питання для розгляду на засіданнях комісії;

– доводить прийняті рішення до виконавців у вигляді протокольних доручень та забезпечує контроль за їх виконанням.

4.6. Члени комісії виконують обов’язки, пов’язані з діяльністю комісії.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ

5.1. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

5.2. Засідання комісії проводяться по мірі необхідності.

5.3. Засідання комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

5.4. Рішення засідання комісії оформляється у вигляді протоколу. Протокол підписується головою комісії та секретарем. Якщо член комісії не згоден з прийнятим рішенням, він має право викласти свою думку письмово та додати до протоколу.

Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.

5.5. Протокол комісії підписується головою комісії або заступником голови, у випадку його відсутності

5.7. Рішення комісії носить обов’язковий характер для виконання.

5.8. Рішення комісії не потребує затвердження розпорядженням міського голови або рішенням виконавчого комітету.

 Секретар                                                                      І.М.Дєдух

Додаток №3

до Програми соціального захисту

населення Овруцької міської ОТГ

на 2021 – 2025 роки, затвердженої

рішенням сесії Овруцької міської ради

від_______________                      №

Порядок

відшкодування компенсації проїзду автомобільним

транспортом пільгових категорій  громадян Овруцької міської ради

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає механізм проведення відшкодування компенсації проїзду за перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом на маршрутах загального користування, за рахунок коштів міського бюджету підприємствами та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють автотраспортне перевезення населення на міжміському та приміських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху (далі-Перевізник).

1.2.Порядок розроблено на підставі:

– Бюджетного кодексу України;

– Закону України «Про автомобільний транспорт»;

– Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

– Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

– Інструкції про порядок облік пасажирів, що перевозять громадським транспортом на маршрутах, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 27.05.1996 року № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.05.1996 року.

1.3. Відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення автотранспортом здійснюється Овруцькою міською радою відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі зведених розрахунків  та відповідних документів УПСЗН Овруцької РДА .

1.4. Порядок установлює Єдину методику розрахунків на міжміському та приміських автобусних маршрутах загального користування, які фінансуються за рахунок коштів з міського бюджету.

1.5. Порядок розроблено з урахуванням чинного законодавства України, економічних умов діяльності перевезення на підставі договору .

1.6. Обсяги коштів з міського бюджету на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення у транспорті загального користування затверджується рішенням   міської  ради.

1.7. Загальна сума коштів, що переказується в межах кошторисних призначень УПСЗН Овруцької РДА , міської ради  на підставі чинних нормативно-правових актів  не може бути вищою від суми коштів передбачених в міському бюджеті.

ІІ. Перелік категорій пільговиків

2.1 Даним Порядком визначено категорії пільговиків, які мають право на пільговий та безоплатний проїзд автомобільним транспортом загального користування, що фінансуються за рахунок міського бюджету.

Нормативний документ Категорія пільговика
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інші нормативно- правові документи Інваліди війни, учасники бойових дій, сім’ї загиблих учасників АТО
2. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інші нормативно- правові документи Постраждалі внаслідок ЧАЕС 1 категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії, дитина-інвалід, якій встановлено інвалідність пов’язану із ЧАЕС
3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 року «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року»

Постанова №555 від 16.08.1994 «Про поширення чинності постанови Постанови Кабінету Міністрів України від  17.05.1993 №354»  та інші нормативно- правові документи

Інваліди 1,2 групи, діти інваліди (з дитинства), особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей інвалідів (не більше одного супроводжуючого).
6. Закон України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інші нормативно- правові документи Особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби
7 Постанова Кабінету Міністрів України №354 від  17.05.1993 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

та інші нормативно-правові документи, які надають право громадянам на безкоштовний проїзд

Пенсіонери за віком та інші категорії громадян, які згідно діючого законодавства мають право на безоплатний проїзд .
8 Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Національної поліції
9 Закон України «Про охорону дитинства» Діти з багатодітних сімей
10. Закон України «Про охорону дитинства», рішення сесії Овруцької міської ради від 21.08.2020р. №2481 Діти-сироти (напівсироти), діти, позбавлені батьківського піклування, діти з неблагополучних сімей

2.2. Пільговим (безоплатним або 50% вартості тощо)  проїздом мають право користуватися особи, які проживають на території Овруцької міської ради на підставі посвідчення, що дає право на пільги.

ІІІ. Розрахунок та контроль за наданням послуг на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян Овруцької міської ради

3.1. Договірні платіжні зобов’язання щодо компенсації витрат за пільгове окремих категорій громадян перевізникам в цілому згідно даної Програми не може перевищувати 300 тис. грн. в місяць.  ( в рік- всього компенсації витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян перевізникам не може перевищувати 3,6 млн. грн.).

Компенсація витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян   здійснюється наступним  чином:

3.1.1. Талони на пільгове перевезення видаються Управлінню праці та соціального захисту населення Овруцької РДА (або ЦНАП) Овруцькою міською радою згідно акту  для подальшої видачі пільговим категоріям населення  у відповідності до законодавства.

3.1.2. Щомісяця, до 20 числа, старостинські округи подають потребу у видачі пільгових талонів до УПСЗН Овруцької РДА у вигляді списків із зазначенням П.І.Б. пільговика та маршруту проїзду.

3.1.3. На підставі потреби УПСЗН Овруцької РДА опрацьовує інформацію старостинських округів з даними ЄДАРП, виписує талони.

3.1.4. До 1-го числа УПСЗН Овруцької РДА (ЦНАП) передає талони старостинським округам для подальшої видачі пільговикам.

3.1.5. Пільгові категорії громадян, які проживають в м. Овруч, безпосередньо, звертаються до УПСЗН Овруцької РДА ( ЦНАП) за видачею талонів на проїзд.

3.1.6. Перевізник щомісяця до 5 числа подає розрахунки за надані послуги по пільговому перевезенню та відомості  відповідно до талонів на відшкодування витрат, пов’язаних при перевезенні окремих категорій населення автомобільним транспортом у міжміському та приміському сполученні.

3.1.7. УПСЗН Овруцької РДА щомісяця до 10 числа на підставі перевірених розрахунків поданих Перевізником подає зведену інформацію про фактичні витрати понесені перевізником на пільгове перевезення  населення до Овруцької міської ради.

3.1.9. Овруцька міська рада на підставі договору, укладеного з УПСЗН Овруцької РДА, Перевізником, звітних даних, плану розподілу перераховує суми відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення Овруцької міської ради наступним чином:

– перерахування коштів для проведення відшкодування за пільгове перевезення автомобільним транспортом проводиться щомісяця згідно з планом розподілу передбаченого у міському бюджеті на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення міської ради по фактично виконаних рейсах;

– нарахована сума коштів на пільгових маршрутах не може перевищувати планових призначень за місяць.

– відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян Овруцької міської ради здійснюється шляхом надання іншої субвенції районному бюджету для УПСЗН Овруцької РДА для подальших розрахунків з Перевізником.

– УПСЗН Овруцької РДА на підставі підтвердних документів (акт на відшкодування компенсації вартості  пільгового проїзду , відомість) перераховує кошти Перевізнику та здійснює контроль за цільовим використанням коштів.

У разі неможливості здійснення оплати (арешт рахунків УПСЗН Овруцької РДА, тощо)  Управлінням праці та соціального захисту населення Овруцької РДА Перевізнику, міська рада здійснює оплату з відповідного рахунку міської ради  безпосередньо Перевізнику.

3.2. Овруцька міська рада має право здійснювати перевірку Перевізника щодо пільгових перевезень пасажирів та правильністю оформлення талонів

3.3.  Організація пільгового перевезення.

3.3.1. УПСЗН Овруцької РДА спільно з  ЦНАП забезпечує  видачу талонів пільговим категоріям громадян на  місяць :

– 4 талони пільговим категоріям громадян, які проживають в м. Овруч (2 маршрути в обидві сторони) для проїзду по території Овруцького району згідно маршрутів, 8 талонів по маршруту Овруч-Корчівка;

– 4 талони пільговим категоріям громадян, які проживають в сільській місцевості (2 маршрути в обидві сторони) для проїзду до м. Овруч та в зворотньому напрямку;

– дітям з багатодітних сімей – 8 талонів згідно маршрутів

–  4 талони приміського сполучення жителям сіл, які межують з м. Овруч, як жителям  міста Овруч,

 • забезпечити безкоштовний проїзд дітей-сиріт (напівсиріт), дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з неблагополучних сімей з видачею талонів в залежності від потреби дитини за поданням служби у справах дітей  Овруцької міської ради.
 • Забезпечити безкоштовний проїзд інвалідам війни, учасника бойових дій.

А саме:

При виїзді з міста Овруч безкоштовний проїзд інвалідам  війни, учасникам бойових дій  здійснюється з обов’язковим придбанням безкоштовних квитків на автостанції м.Овруч. При виїзді з інших населених пунктів Овруцької ОТГ з обов’язковим придбанням безкоштовних квитків в транспорті підприємства, з яким заключено договір на відшкодування пільгових перевезень.

Перевізник щомісяця до 5 числа подає розрахунки УПСЗН Овруцької РДА за надані послуги по пільговому перевезенню та відомості  відповідно до виданих безкоштовних квитків на відшкодування витрат, пов’язаних при перевезенні окремих категорій населення автомобільним транспортом у міжміському та приміському сполученні.

УПСЗН Овруцької РДА щомісяця до 10 числа на підставі перевірених розрахунків поданих Перевізником подає зведену інформацію про фактичні витрати понесені перевізником на пільгове перевезення  населення до Овруцької міської ради (акт звіряння). Перевізник надає до Овруцької міської ради Акт щодо наданих послуг для проведення відшкодування витрат за надані послуги по перевезення пільгових категорій населення.

Перевізник зобов’язаний забезпечити:

 • облік видачі квитків з зазначенням прізвища, ім’я по батькові пільговика та реквізитів документу, що надає право на пільги.
 • проведення звіряння з УПСЗН Овруцької РДА для обліку пільгових категорій громадян,
 • контроль за цільовим використанням коштів при отриманні талонів та видачі квитків пільговим категоріям громадян у відповідності до документів, що підтверджують наявність пільги на безкоштовний проїзд,
 • ведення реєстрів (відомостей) проведення перевезень в розрізі пільгових категорій громадян .
 1. Прикінцеві положення

Цей порядок діє до моменту врегулювання на державному рівні питання фінансування відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення за рахунок коштів з Державного бюджету України.

Секретар ради                                                                               Дєдух І.М.

Додаток №4

до Програми соціального захисту

населення Овруцької міської ОТГ

на 2021 – 2025 роки, затвердженої

рішенням сесії Овруцької міської ради

від_______________ №

ПОРЯДОК

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення

за рахунок коштів міського бюджету

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей Порядок визначає механізм надання пільг на проїзд в залізничному транспорті приміського сполучення окремим категоріям громадян та здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в Овруцькій ОТГ на залізничному транспорті приміського сполучення (далі– компенсаційні виплати) за рахунок та в межах коштів міського бюджету, передбачених на зазначені цілі (далі – Порядок)

Законодавчою та нормативною основою Порядку є: Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про залізничний транспорт», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 «Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 р. № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»,  Програма соціального захисту населення  Овруцької міської ради  на 2018 – 2020 роки, затверджена рішенням сесії Овруцької міської ради від 20.12.2018 р. № 976 зі змінами і доповненнями, інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

Перелік окремих категорій пасажирів, які враховуються при проведенні розрахунків компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджету, визначається у відповідності до замовлення на види та обсяги пільгових перевезень та порядку компенсації збитків перевізника від пільгових перевезень згідно з положеннями статті 9 Закону України “Про залізничний транспорт” згідно додатку  № 1 до Порядку.

Дія Порядку поширюється на пільгові перевезення приміським залізничним транспортом на підставі оформлених та виданих пасажирам в Овруцькій ОТГ безоплатних (пільгових) проїзних документів (квитків).

Пільги надаються громадянам надаються на підставі посвідчення, що підтверджує правовий статус окремої категорії пасажира-пільговика.

Відшкодування за пільгові перевезення окремих категорій громадян здійснюється Виробничому  підрозділу «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» за пільгові перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення, в межах обсягів бюджетних призначень, передбачених в міському бюджеті на компенсацію цих послуг (перевезень) головним розпорядником бюджетних коштів – Овруцькою міською радою.

Компенсаційні виплати Виробничому  підрозділу «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» здійснюються на підставі договору про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення (далі – договір) та відповідних розрахунків. Договір укладається на відповідний бюджетний рік.

ІІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ

Для укладення Договору Виробничий  підрозділ «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» подає наступний пакет документів:

 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копію ліцензії на право здійснення залізничних пасажирських перевезень.

Для отримання компенсаційних виплат за рахунок коштів міського бюджету  (відшкодування недоотриманих коштів за перевезення залізничним транспортом)  Виробничий  підрозділ «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» щомісячно не пізніше 15  числа місяця, що настає за звітним, надає головному розпоряднику бюджетних коштів  розрахунок необхідної суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в залізничному транспорті на приміських маршрутах згідно з додатком № 2 до цього Порядку (далі – Розрахунок).

Виробничий  підрозділ «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» несе відповідальність за достовірність, повноту  наданих розрахунків та інших документів для проведення відшкодування , за своєчасність подання документів головному розпоряднику бюджетних коштів.

Облік пільгових перевезень та визначення вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці залізничним транспортом, проводиться Виробничий підрозділ «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. №1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

На підставі наданих Розрахунків головний розпорядник бюджетних коштів та Виробничий  підрозділ «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» складають акти звіряння розрахунків, що є підставою для реєстрації фінансових зобов’язань.

У разі неподання або невчасного подання Виробничим  підрозділом «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» документів для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян, відшкодування проводиться у наступному місяці.

Головний розпорядник бюджетних коштів приймає до відшкодування розрахунки на суми вартості послуг, наданих  з пільгового перевезення залізничним транспортом приміського сполучення у поточному році в межах річного обсягу коштів, передбачених кошторисом на такі цілі.

У разі скорочення (збільшення) обсягу затверджених в міському бюджеті асигнувань на компенсаційні виплати, головний розпорядник бюджетних коштів з Виробничим  підрозділом «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» вживають заходів щодо приведення договірних зобов’язань та обсягів бюджетних зобов’язань у відповідність до уточнених обсягів бюджетних асигнувань шляхом укладання додаткової угоди на зменшення (збільшення) ціни договору.

Здійснення компенсаційних виплат Виробничому  підрозділу «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця»  припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, при відсутності кошторисних призначень в головного розпорядника коштів   для здійснення розрахунків, повного закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення залізничних пасажирських перевезень або повного використання бюджетних асигнувань передбачених в міському бюджеті на відповідний рік на зазначені цілі.

Виробничий  підрозділ «Коростенська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» подає звіт про перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом за поточний рік  в січні наступного року до Овруцької міської ради.

ДОДАТОК №1

до Порядку здійснення компенсаційних виплат

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на залізничному транспорті приміського

сполучення за рахунок коштів міського бюджету

Перелік пільгових категорій громадня,

за проїзд яких проводяться компенсаційні виплати

за рахунок коштів міського бюджету

№п\п Категорія пільговика Назва чинного законодавства
1 – учасники бойових дій

– інваліди війни

 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 року №3551-XII

 

2 – ветерани військової служби

 

– ветерани органів внутрішніх справ

 

– ветерани податкової міліції

 

– ветерани служби цивільного захисту

 

– ветерани державної пожежної охорони

 

– ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;

 

– ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

– інші особи на яких поширюються дія Закону

 

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»
3 – реабілітована особа, яка стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером

 

Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 року № 962-XII

 

4 -громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 (стаття 20)

-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2 (стаття 21)

 

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 року № 796-XII

 

5 – діти з багатодітної сім’ї Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-III

 

 

6 – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних, навчальних закладах та інтернатних закладах

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 05.04.1994 №266 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»

 

 

7 – пенсіонери за віком Постанова Кабінету Міністрів України «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»  від 17.05.1993 року № 354

 

8 Інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей з інвалідністю мають право на 50-відсоткорву знижку вартості проїзду на внутрішніх лініях з 1 жовтня по 15 травня. Постанова Кабінету Міністрів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

ДОДАТОК №2

до Порядку здійснення компенсаційних

виплат за пільговий проїзд окремих

категорій громадян на залізничному

транспорті приміського сполучення

за рахунок коштів міського бюджету

РОЗРАХУНОК

про відшкодування недоотриманих коштів за перевезення

залізничним транспортом окремих категорій

громадян, витрати на перевезення

яких відшкодовуються міського бюджету

 Категорія пільговика ____________________________________________

Територія ________________________________________________

Залізниця _______________________________________________________

Період (місяць, рік) Кількість оформлених пільгових проїзних документів (квитків) Сума недоотриманих коштів з урахуванням податку на додану вартість, гривень
     

Приміське сполучення

_________________

Усього

Керівник

структурного підрозділу  _______________________

(посада) (ПІП)

________________________    __________    _______________________

(найменування залізниці)     (підпис)      (ініціали та прізвище)

Секретар ради                                                                           Ірина Дєдух

Додаток №5

до Програми соціального захисту

населення Овруцької міської ОТГ

на 2021 – 2025 роки, затвердженої

рішенням сесії Овруцької міської ради

від_______________№

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених в бюджеті Овруцької міської ОТГ на фінансову підтримку діяльності громадських організацій ветеранів

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в міському бюджеті Овруцької міської ОТГ на фінансову підтримку діяльності громадських організацій (спілок) осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 2. Одержувачами коштів з міського бюджету Овруцької міської ОТГ б, що надаються згідно з цим Порядком, є громадські організації (спілки) осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – громадські організації).
 3. Для отримання фінансової підтримки організаційної діяльності громадські організації подають не пізніше ніж за три місяці до початку бюджетного року головному розпоряднику коштів наступний перелік документів:

– копія статуту (положення) громадської організації;

– копія довідки про взяття на облік платника податків;

– протокол засідання статутного органу громадської організації про склад керівництва;

– копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

Умовою надання фінансової підтримки є наявність правовового статусу громадської організації- юридична особа.

Перелік вищезазначених документів подається під час отримання бюджетних коштів вперше, в подальшому, якщо до документів вносилися зміни подається копія зазначених документів.

Зазначені в цьому пункті документи засвідчуються підписом керівника громадської організації та скріплюються печаткою громадської організації.

Крім того, громадські організації подають головному розпоряднику коштів детальні розрахунки з обґрунтуваннями в розрізі напрямків використання бюджетних коштів, визначені пунктом 7 Порядку, засвідчені підписом керівника громадської організації та скріплені печаткою громадської організації, за формою, що є Додатком 1 до цього Порядку.

 1. Обсяги фінансування та напрямки використання бюджетних коштів передбачених на фінансову підтримку організаційної діяльності громадських організації осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, погоджуються з відділом фінансів Овруцької міської ради та розглядаються на профільній депутатській комісії Овруцької міської ради.
 2. Бюджетні кошти громадським організаціям фінансуються на підставі рішень сесій Овруцької міської ради щодо внесення змін до бюджету та планів використання бюджетних коштів, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів.
 3. Обсяг бюджетних коштів, що виділяється на фінансову підтримку організаційної діяльності громадських організацій, визначається з урахуванням:

– наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямком використання бюджетних коштів;

– цільового, раціонального та економного використання громадською організацією бюджетних коштів, залучення небюджетного фінансування;

– фактичного використання коштів за попередній бюджетний рік.

 1. Бюджетні кошти можуть спрямовуватися лише на забезпечення організаційної діяльності громадських організацій, зокрема на:

– оплату за оренду приміщень під офіс та інвентарю;

– оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання;

– оплату послуг телефонного зв’язку, поштового зв’язку та послуг інтернету;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– придбання канцелярського, письмового приладдя, паперу, картону, вітальних листівок, конвертів, марок для відправки кореспонденції тощо;

– придбання або передплату періодичних видань;

– матеріальне заохочення голів громадських організацій, які безпосередньо забезпечують діяльність громадської організації, період виплати та розмір якого визначається на засіданні (зборах) членів ради громадської організації та погоджується рішенням сесії або виконкому Овруцької міської ради;

– оплату витрат на відрядження, з метою виконання статутних завдань,  членів громадської організації для участі в пленумах, конференціях, засіданнях ради, президії, правління тощо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із змінами);

– оренду транспорту для поїздок у відрядження з метою виконання статутних завдань, заходів  членів громадської організації для участі в пленумах, конференціях, засіданнях ради, президії, для проведення  заходів,  тощо;

– оплату витрат на придбання захищених носіїв електронного цифрового підпису сумісних з АС-«Є-Звітність» Казначейства, підключення та функціонування системи АС-«Є-Звітність»;

 • придбання квіткової продукції (вінків, квітів), сувенірної продукції, призів під час проведення заходів на підставі рішень громадської організації.

– забезпечення проведення заходів з нагоди святкових, пам’ятних, історичних дат, ювілеїв  тощо у відповідності до рішень громадської організації та проведення видатків відповідно до   кошторисів, погоджених відділом з гуманітарних питань Овруцької міської ради та  затверджених головним розпорядником бюджетних коштів або рішенням виконкому чи сесії Овруцької міської ради.

– на інші цілі, визначені кошторисами на проведення заходів.

 1. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 2. Громадські організації щорічно:

– до 30 числа місяця, наступного за звітним роком, подають головному розпоряднику коштів описовий звіт та звіт про використання бюджетних коштів за формою, що є Додатком 2 до цього Порядку;

 1. Голови громадських організацій, як керівники одержувачів бюджетних коштів, несуть персональну відповідальність за їх цільове, раціональне та економне використання відповідно до чинного законодавства.
 2. Додатки до цього Порядку є його невід’ємною частиною:
 • Додаток 1 «Інформація про напрямки використання бюджетних коштів»;
 • Додаток 2 «Звіт про використання бюджетних коштів»;

Додаток 1

до Порядку

Інформація про напрямки використання бюджетних коштів _____________________________________________________                                                                               на 20_____рік
Назва видатків Затверджено на рік, грн.
Чисельність членів громадської організації.  
Кількість осередків (спілок).  
1. Видатки на забезпечення організаційної діяльності громадської організації:  
В тому числі: (розшифрувати)  
Разом  
Керівник громадської організації . .
(підпис) (ініціали і прізвище)
Бухгалтер громадської організації . .
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. “_____” ____________________ 20_____ рік

Додаток 2

до Порядку

Звіт про використання бюджетних коштів _____________________________________________________                                                                               станом на __________ 20_____року
Назва видатків Затверджено на рік, грн. Використано станом на __________, грн. Використання коштів від річного кошторису, %
Чисельність членів громадської організації     *
Кількість осередків (спілок).     *
1. Видатки на забезпечення організаційної діяльності громадської організації:      
В тому числі (розшифрувати за КЕКВ)      
Разом      
Керівник громадської організації . .
(підпис) (ініціали і прізвище)
Бухгалтер громадської організації . .
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. “_____” ____________________ 20_____ рік

Додаток №6

до Програми соціального захисту

населення Овруцької міської ОТГ

на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням сесії

Овруцької міської ради від_______________№

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого

Источник: http://ovruch.in.ua/2020/12/16/proekt-rishennya-pro-zatverdzhennya-programy-sotsialnogo-zahystu-ovrutskoyi-miskoyi-otg-na-2021-2025-roky/

 • 16.12.2020
 • 72 просмотра

Добавить комментарий

Имя
E-mail
Телефон
Тема
Комментарий
Оценка
Показать другое число
Контрольное число*